Platsen. Huset kommer att ligga intill korsningen Maltesholmsvägen/Medsolsbacken. På andra sidan Maltesholmsvägen finns trevåningshus. Foto: Belatchew Arkitekter

Så ska nya höghuset i Hässelby strand se ut

Ett nytt punkthus med 14 våningar ska sträcka sig mot skyn i Hässelby strand. Här planeras för butik och gruppboende men även en hel del service för de boende. Men husets läge och storlek gör att grannar vill sätta stopp.

  • Publicerad 16:55, 11 nov 2021

Huset med 63 hyresrätter kommer att bli det femte punkthuset vid Medsolsbacken och Maltesholmsvägen nedanför centrum. Bakom planerna står Stockholms stad och Sveafastigheter Utveckling AB.

Nu har planerna presenterats och allmänheten har chans att tycka till. Enligt staden är huset anpassat till områdets omgivande arkitektur till form, material och färg. I den utskjutande bottenvåningen planeras för butikslokal och på andra våningen ett LSS-boende.

Punkthus. Huset ska bli det femte punkthuset vid Medsolsbacken. Det finns även andra punkthus i området. Foto: Belatchew Arkitekter

Maltesholmsvägen. Huset kommer att kasta skuggor på omgivande hus under delar av dagen. Foto: Belatchew Arkitekter

Värdefulla. Träden på platsen har inventerats och två bedömts särskilt värdefulla. Två tallar är bo till de rödlistade arterna, tallticka och reliktbock och ska sparas. Ett annat träd riskerar dock nedtagning. Foto: Anders Björklund

Satsning på färre bilar

Förhoppningen är att det finns många cyklister bland hyresgästerna. I bottenvåningen finns planer för ett cykelrum för 90 cyklar. I tillägg ska det bli 60 cykelplatser utomhus och både cykelpool och bilpool för de som vill dela fordon.

I satsningen märks också kylskåp i bottenvåningen där mat som kommit med bud kan placeras. De som flyttar in kommer också kunna få råd av en resecoach de första åren, samt ett laddat SL-kort vid inflyttningen.

"Tjänsterna ska möjliggöra att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon. Det är en smartare användning av resurser och frigör ytor som annars skulle används till privat bilparkering." skriver arkitekten Alina D. Petersson i ett mejl till Mitt i.

Satsningarna bort från bil, gör att byggföretaget kan se fram emot "rabatt" av staden när det gäller att bygga parkeringsplatser. I stället för nyckeltalet 0,55 parkeringsplatser per lägenhet kan byggherren rikta in sig på 0,36 platser per lägenhet.

Hus planeras högre

Allt är dock inte frid och fröjd. Bland grannar finns ett stort missnöje över planerna och staden skriver i underlaget att för somliga boende kommer en del av den befintliga utsikten att ersättas av ett punkthus. Planen nu är dessutom 14 våningar jämfört med den tidigare inriktningen på 12 våningar.

Hur ser du på att våningsantalet ökar när det redan kommit protester mot huset från grannskapet?

"Under arbetet har vi tittat närmre på husen intill och valt att i samrådet pröva en höjd på byggnaden som förhåller sig till dem. Huset ska upplevas som det lägsta på Medsolsbacken och målet är att det tillsammans med de befintliga husen utgör en sammanhållen helhet. Just nu pågår samrådet där grannarna kan lämna in synpunkter på förslaget." skriver Alina D. Petersson.

Solstudierna visar hur skuggor under delar av dagarna kommer att kastas på omgivande hus. Samtidigt påtalar staden det stora behovet av bostäder i Stockholm.

Grannar protesterar mot höghuset i Hässelby

Hon är för höghusbygget i Hässelby

Medsolsbacken i dag. Huset till höger i bild är yngst och byggdes på 90-talet. Foto: Anders Björklund

Tidsplanen

6 december: Sista dag att komma med synpunkter på förslaget.

September 2022: Staden skickar ut en bearbetad plan på granskning. En ny chans att komma med åsikter ges.

December 2022: Staden räknar med att klubba en ny detaljplan.

Tidigaste byggstart är i slutet av 2024. I så fall är inflyttning att vänta 1,5 år senare.

Visa merVisa mindre