Pilotprojekt. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) hoppas att staden och Skatteverket tillsammans ska upptäcka folkbokföringsbrott för att få stopp på handeln med svartkontrakt och fusket med välfärdsmedel. Foto: Sacharias Källdén

Så ska handeln med svartkontrakt stoppas

Handel med svarta hyreskontrakt och bidragsfusk ska sättas under press i Stockholm. Stadsdelar med utbredd trångboddhet är i fokus när felaktiga folkbokföringar hårdgranskas.

  • Publicerad 19:00, 27 feb 2021

Att medvetet fiffla med folkbokföringen och skriva personer på fel adresser är en metod som kriminella i allt större grad använder sig av för att få in pengar, enligt Skatteverket.

Det kan vara ligor som använder falska identiteter för svartjobb eller ett sätt att få in bidragspengar på felaktiga grunder. Folkbokföringsregistret utnyttjas också i handeln med svarta hyreskontrakt som blivit en viktig inkomstkälla för organiserade kriminella.

Hyresdetektiver avslöjade 143 svartkontrakt

Kommer ske stickprovskontroller

Nu startar Skatteverket ett pilotprojekt i samarbete med Stockholms stad för att komma åt brottsligheten.

– Enligt polisen kan det vara 20 till 30 personer som folkbokför sig på samma adress fast de inte bor där och sen söker de olika bidrag, som bostadsbidrag, underhållsbidrag och ekonomiskt bistånd. Nu har vi en nagel i ögat på alla de som bedriver välfärdsfusk, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Skatteverket och staden ska börja samköra register och dela information med varandra för att upptäcka systematiskt fusk med folkbokföringar. Det kommer också att ske oannonserade fysiska kontrollbesök och stickprovskontroller.

Ska öka tryggheten

Arbetet ska riktas mot områden där Skatteverket och staden bedömer att problemen är som störst. Målet är att kartlägga strategiska platser och adresser.

– Det här förekommer i flera stadsdelar men det är framför allt där det är trångbott som det kan förekomma i större utsträckning. Det är de områden vi kommer att börja med, säger Anna König Jerlmyr (M).

Hon hoppas att arbetet också ska öka tryggheten för boende.

–  Jag har till exempel träffat boende i Rågsved som berättar om den otrygghet de känner i sitt bostadshus när väldigt många personer som inte bor där rör sig på en adress och i en lägenhet. Det skapar en otrygghet som gör att barnfamiljer inte vågar släppa ut barnen på gården. Det är akut att göra något åt det, säger hon.

Olagligt att skriva sig på fel adress

Skatteverket har inlett ett pilotprojekt för att samverka med flera frivilliga kommuner för att minska felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.

Stockholms stad är en av dem.

Om uppgifter i folkbokföringen inte stämmer med verkligheten kan det skapa problem som att skolan inte vet var ett barn bor och att kommunen har svårt att följa upp en orosanmälan.

Det kan också leda till otillåten handel med hyreskontrakt, handel med folkbokföringsadresser och svårigheter att följa upp förekomsten av trångboddhet.

År 2018 blev det olagligt att medvetet lämna felaktiga uppgifter till folkbokföringen.

Visa merVisa mindre