Maria Persson, verksamhetschef på förlossningskliniken på Danderyds sjukhus, hoppas att de förbättringar som nu görs ska locka tillbaka barnmorskorna. Foto: Danderyds sjukhus/Mostphotos

Så ska Danderyds barnmorskor lockas tillbaka

Danderyds sjukhus presenterar nu hur arbetsmiljön ska förbättras på förlossningskliniken. Förhoppningen är att det ska få de barnmorskor som sagt upp sig att stanna.

  • Publicerad 15:42, 3 dec 2021

Förlossningskliniken vid Danderyds sjukhus, där 50-talet barnmorskor sagt upp sig under hösten, välkomnar nu att förlossningen på S:t Görans sjukhus öppnar redan 2023, och inte 2026 som tidigare planerat.

− En positiv åtgärd för att öka tillgängligheten och därmed också förbättra arbetsmiljön hos oss såväl som på övriga förlossningskliniker i Stockholm, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus i ett pressmeddelande.

En barnmorska per födande

Kliniken arbetar nu med ett åtgärdsprogram om åtta punkter. Den mest prioriterade är att ha en bemanning som gör det möjligt att barnmorskorna har ansvar för en födande kvinna åt gången, och inte som nu ofta får ta hand om flera samtidigt.

− Självklart hoppas jag att alla barnmorskor som har valt att säga upp sig nu känner tillförsikt inför framtiden, säger Maria Persson, verksamhetschef för Kvinnosjukvård och förlossning.

Mer pengar

Det är nu en månad sedan som regionen tillsatte en förlossningsamordnare för att möta barnmorskekrisen, där hundratalet sagt upp sig det senaste året, varav flest på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Ny förlossningsklinik kan öppna i Stockholm 2023

Regionen har skjutit till över en halv miljard kronor de närmaste åren för att klinikerna ska kunna förbättra arbetsmiljön. Senast i veckan meddelade det blågröna styret att den nya förlossningskliniken på S:t Görans, som låg i malpåse, nu öppnar.

Dessutom får sjukhusen en höjning på 5 000 kronor per förlossning, vilket ska göra det möjligt att anställa mer personal.

Åtta punkter för bättre arbetsmiljö

1. En barnmorska per födande kvinna och en barnmorska per fyra familjer på eftervården. Se över organisationen för inkommande samtal. Tre mindre enheter bildas: Normalvårdsenhet, Specialvårdsenhet, Antenatal- och induktionsenhet.

2. Rotation mellan de mindre enheterna, mellan öppenvård och slutenvård, försöka införa Min barnmorska.

3. Ökad läkarbemanning.

4. Förbättra organisationen.

5. Kompetens- och karriärmodeller. Nya roller, senior resursbarnmorska och vårdutvecklare införs.

6. Mentorskapsprogram och bättre introduktion av nya medarbetare.

7. Utvärdera arbetstidsmodellen.

8. Servicepersonal som avlastar med städning, måltider, förråd.

Källa: Daneryds sjukhus

Visa merVisa mindre