Historiskt sett har Botkyrka haft en mycket lågt valdeltagande. I ett försök att höja siffrorna inför höstens val och på sikt har kommunen anställt en valsamordnare. I skrivande stund heter han Kristofer Jervinge.

– Som valsamordnare och demokratiutvecklare hanterar man praktiska frågor kopplat till valet, som vallokaler och förtidsröstning. Men också att jobba för att öka valdeltagandet jämfört med 2018, enligt ett beslut i kommunfullmäktige, säger han.

Hur ska det gå till?

– Vi tänker oss att vi syns ute i kommunen, och framför allt i de tio valdistrikten där valdeltagandet var lägst efter förra valet. Forskning har också visat att sociala påtryckningar kan ha stor betydelse. Sedan kan man resonera om det ät moraliskt rätt, men vår ambition är att nå ut på det sättet och få igång dialog och en uppmuntran om att rösta hos folk och deras anhöriga.

https://www.mitti.se/nyheter/forstagangsvaljare-besvikna-pa-politiker/repvem!SHiOrAEaj2z7M2ckc69PZg/

Man kommer också ha valinformatörer på plats i de olika kommundelarna samt ta hjälp av civilsamhället som ska föra kommunens uppmaning om vikten att rösta vidare.

Utsatta områden

En stor del i att öka valdeltagandet handlar om att göra det enkelt att rösta. Men vad det låga valdeltagandet beror på är svårt att sia om, menar Jervinge. Ändå har har några teorier.

– Det är kopplat till våra tio valdistrikt, som också är socioekonomiskt utsatta områden. Sett till forskningen är det de där valdeltagandet är lägre, och det ser vi också om vi jämför med andra kommuner där liknande utmaningar finns.