Klimatbov. Mängder av avfall skapas vid byggen, när man beställer för mycket eller eller fel saker och slänger sådant som blir över. Det ger stor klimatpåverkan – men problemet kan lösas. Foto: Mostphotos

Så ska avfallsberget minska vid stadens byggen

Varje år kastas hundratals ton byggavfall i Stockholms stad, till skada för miljön, klimatet och ekonomin. Nu ska en stor handlingsplan göra byggandet cirkulärt. – Det vore roligt att bygga en skola eller ett äldreboende med enbart återbrukat material, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

  • Publicerad 05:00, 24 sep 2021

Det är ett slöseri utom kontroll.

Om ett par år ska en stor återbrukscentral för byggmaterial vara på plats i Stockholm. Här ska material som blivit över vid stadens byggprojekt finnas – allt från kakel, tegel och fönster till badkar, handfat och delar av fasader.

I dag hamnar det mesta på tippen.

– Det pågår ett stort slöseri inom byggsektorn. Mängder av material som kan återanvändas kastas bort. Även helt oanvända saker slängs för att man har beställt för mycket, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Krav ska ställas

Nu ska det bli slut på slöseriet. I september klubbas "Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad" i 16 nämnder och kommunala bolag. Syftet är att kraftigt minska det byggavfall som stadens nyproduktions-, ombyggnads- och rivningsprojekt genererar.

Det ska ske genom styrning, kunskapsuppbyggnad, mätningar, krav och kravuppföljning vid byggen av allt från skolor och äldreboenden till bostäder och sporthallar.

– I ett första steg tar vi fram krav på minskat svinn inom stadens egna projekt. Men i framtiden tänker vi att vi kan använda stadens mätvärden för att ställa krav även på privata byggaktörer, säger Katarina Luhr.

Stora klimatutsläpp

Totalt i Sverige genererar byggbranschen cirka tio miljoner ton avfall per år. Någon siffra för Stockholms stad finns inte, men enligt Katarina Luhr är byggsektorn i huvudstaden en lika stor källa till klimatutsläpp som trafiksektorn. Att minska eller återanvända avfallet är en viktig del för att få ner dem.

Det finns också mycket pengar att tjäna. Kostnaden för att hantera byggavfall från en enda nyproducerad lägenhet är runt 100 000 kronor, visar beräkningar som det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder låtit göra.

Analyser visar också att cirka tio procent av allt byggmaterial i Sverige går till spillo, berättar Helena Ulfsparre, miljöchef vid Familjebostäder.

– Att acceptera det är detsamma som att acceptera att man bygger tio radhus och sedan slänger ett av dem. Det är ett slöseri utom kontroll som vi bara måste göra något åt, säger hon.

Byggsektorn är positiv

Miljöförvaltningen har lett arbetet med att ta fram handlingsplanen, i samarbete med andra förvaltningar och kommunala bolag, som hanterar avfall och byggande. Representanter för byggbranschen har varit med i en referensgrupp.

– Jag har haft mycket kontakt med byggsektorn och de flesta är väldigt positiva. Det är svårt att ställa om sitt arbetsätt men de förstår att det behövs, säger Katarina Luhr.

Skola i återbrukat material

Miljöborgarrådet har också en idé om lämpliga pilotprojekt, utifrån handlingsplanen.

– Det vore roligt att bygga en skola eller ett äldreboende med enbart återbrukat material.

Staden söker en plats för återbrukscentral

Aktuellt: "Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad" klubbas i 16 nämnder och bolag i september 2021.

Syfte: Att minska materialåtgången och göra byggandet cirkulärt, genom återbruk och återvinning, vid stadens egna projekt.

Start: I oktober 2021. Arbetet hålls ihop genom ett internt centrum, hos miljöförvaltningen.

Utreds: Staden ska hitta en lämplig plats för en återbrukscentral, som i bästa fall kan öppna 2023.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Ser framåt. Katarina Luhr, miljöpartistiskt miljöborgarråd, tror att de 18 punkter som finns i handlingsplanen blir till god hjälp när avfallet ska minska vid stadens byggprojektet. Foto: Lieselotte van der Meijs