BYGGS OM. Nu ska staden bygga om vid Nybroplan för att öka framkomligheten för framförallt gående och cyklister och göra det tryggare. Foto: Andreas Enbuske/Arkivbild

Så här ska staden bygga om vid Nybroplan

Bredare cykelbanor, gångstråk och passager. Och tydligare. Så här ska staden bygga om vid Nybroplan.

  • Publicerad 06:15, 16 feb 2021

Kring hela området vid Nybroplan rör det sig mängder av både gående och cyklister, samt blandad kollektivtrafik och biltrafik. Många gånger en tuff trafiksituation där exempelvis gående irrar sig in i cykelbanan vid Hamngatan eller både fotgängare och cyklister tvingas in på för små ytor enligt staden.

Här cyklar 24 personer olagligt – på 2 minuter

– Hela området är nästan som en konfliktdesign. Man vet inte riktigt hur man ska gå eller cykla omkring Raoul Wallenbergs torg, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Men nu ska staden ta ett rejält grepp om platsen. Åtgärdslistan är lång. Här är de stora dragen.

✓ Cykelbanan över torget breddas till 3,25 meter och får delvis ny sträckning.

✓ En ny gångbana på 3,8 meter läggs med släta granithällar från Berzelii park mot Nybrokajen

Nybroplan prövar tålamodet på cyklisterna

✓ Passagen för bilar över nya cykelbanan och övergångsställe hastighetssäkras.

✓ Cykelbanan längs Nybrohamnen breddas och binds samman med Strandvägen. Gångytorna byts ut mot granithällar.

✓ På Dramatensidan breddas både gång- och cykelytorna och cykelbanan leds fram till Birger Jarlsgatan.

✓ Övergångsställena i korsningen Birger Jarlsgatan/Hamngatan görs om för snabbare passage. Även övergångsstället från Raoul Wallenbergs torg mot Dramaten breddas.

Cyklisternas värsta plats på Östermalm ska fixas

✓ Ett körfält mot Hamngatan och innan korsningen Strandvägen/Sibyllegatan ryker eftersom det bara är ett körfält för biltrafik efter passagen enligt trafikkontoret. Det kommer inte gå att svänga vänster i höjd med Dramaten för biltrafik som kommer österifrån.

I ett tidigare beslut gav trafiknämnden tjänstemännen i uppdrag att kolla om det var möjligt att lägga vänstersväng i korsningen Sibyllegatan/Strandvägen men det döms ut av trafikkontoret.

– Vi kommer testa att stänga av vänstersvängen i sex månader innan ombyggnationen för att analysera om det funkar. Under tiden kan vi gå vidare med själva upphandlingen så kan vi i trafiknämnden ta ett beslut om det innan vi sätter spaden i backen, säger Daniel Helldén.

31 miljoner kronor är notan tänkt att landa på och målet är att starta bygget i höst för att det sedan ska stå klart ett år senare.

Daniel Helldén tror att den nya utformningen kommer bli ett lyft för alla trafikslag.

– Det kommer bli tryggare och mer framkomligt för gående och cyklister men också bättre för bilar och kollektivtrafiken. Det blir en renare och tryggare plats som man tydligare kan förstå, säger han.

Fler åtgärder

Bättre belysning över gång- och cykelbana

Tornbergs klocka får ny plats

Nya sittplatser

Ny cykelpassage mellan kajen mot Sibyllegatan

Större ytor för väntande gående och cyklister vid passagen över Nybroplan

Visa merVisa mindre