10 av 26 kommuner, inklusive Stockholm, deltog på det första mötet som Moderaternas Andréa Hedin kallat till angående resurskolor.

Trots att bara drygt en tredjedel av länets kommuner var med är initiativtagaren nöjd och tror att det andra mötet i oktober kommer locka ännu fler.

Anledningen till mötet är att få till en gemensam strategi för länets resursskolor, vilket Mitt i har skrivit om tidigare.

S ställde in i sista stund

Planen var att Stockholms skolborgarråd Emilia Bjuggren (S) skulle delta under det första mötet, men så blev det inte.

– Jag var tvungen att vara med på en prisutdelning på en skola, säger skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S) som ställde in bara dagar innan.

Andréa Hedin har hela tiden efterfrågat ett brett blocköverskridande samarbete för att få till en samverkansplan för resursskolorna, och menar att det är viktigt att Socialdemokraterna deltar.

– Jag tycker det är väldigt olyckligt. Jag hoppas att S har en bred närvaro på nästa möte i höst.

Bättre underlag

Under mötet kom man fram till att lägga en gemensam skrivelse i sina respektive utbildningsnämnder. Där ställer man en rad frågor om till exempel för hur många elever staden betalar tilläggsbelopp eller strukturbidrag för, och vilka olika belopp som betalas ut i tilläggsbelopp eller strukturbidrag för 2023.

Svaren ska respektive kommun ta med tillbaka till möte nummer två i oktober.