Alla 26 kommuner i Stockholms län arbetar olika med det som kallas resursskolor.

Därför vill nu Andréa Hedin, moderaternas skolpolitiske talesperson i staden, att man ska få till ett samverkansavtal. Ett avtal likt det som idag finns för regionens gymnasieskolor, som leder till att man som elev fritt kan söka sig till valfri gymnasieutbildning inom regionen.

– Visionen är att hitta en långsiktig väg framåt för eleverna med en större likvärdighet inom Stockholm. Över partigränser och över mandatperioder. 

Stort behov

Resursskolor är en typ av skola som varit föremål för diskussion under flera år. Den har växt fram ur behovet av att elever med extra stort behov av särskilt stöd ska få det på en egen skola. Det är idag inte en egen skolform, och Stockholms stad bedriver inte resursskola i egen regi. Stockholms kommunala motsvarigheten kallas central studiegrupp och är så nära en resursskola man kan komma.

Sedan 2021 har Stockholms stad utarbetat ett finansieringssystem för de fristående resurskolorna som är mer långsiktigt än tidigare. Något som Andréa Hedin gärna skulle se att fler kommuner tog efter.

För att få fram en samverkansplan har hon därför bjudit in alla ordförande och vice ordförande i de 26 kommunernas utbildningsnämnder. Mötet är satt till slutet av april.

– Det är flera kommuner och representanter från olika partier som tackat ja hittills, men det kommer skickas ut en påminnelse. Jag hoppas på bred uppslutning. 

Kan du förutse några motsättningar?

– Det finns nog många som värnas sina modeller, men inte i det här skedet. Jag tror att alla vet hur bra samverkan funkar i gymnasieregionen och att alla kommunpolitiker som jobbar med skola brinner för barnen. Där kan vi mötas.

Utbildningsnämndens ordförande i Stockholms stad, Emilia Bjuggren (S), skriver i en skriftlig kommentar till Mitt i att hon är positiv till förslaget.

– Om det finns ett intresse från övriga kommuner så är vi öppna för att titta närmare på det.