Sätra centrum invigdes i maj 1965. I dag är byggnaden rejält sliten och många Sätrabor längtar efter något nyare och tryggare. Som Mitt i Skärholmen berättat ska dagens centrumanläggning rivas och ersättas med ett utomhustorg inramat av bostäder med butiks- och servicelokaler i bottenvåningarna.

Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden i december förra året och tanken var att den skulle antas i början av 2022 och att rivningarna och bygget skulle dra igång. Men allt är satt på paus.

– Det visade sig att centrumägaren inte hade tillräcklig finansiell täckning, säger Peter Tomtlund, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Vad händer nu?

– Sätra centrum letar finansiärer och vi har avstämningar med dem regelbundet. Men fram till att de kan styrka finansieringen så gör vi inte så mycket från stadens sida.

”Vårdcentral viktigast”

Liselotte Hansson har bott i Sätra i 47 år och tycker inte om att ombygganden av centrum drar ut på tiden.

– Det här centrumet ska bort. Det är hemskt, mörkt och oroligt. Vi har hört om det här i flera år, politikerna går ut och lovar mycket och sedan händer ingenting, säger hon.

Hon betonar att hon inte har något emot de butiker som är där nu, utan att det mer handlar om själva miljön, men tycker ändå att utbudet har försämrats sedan hon flyttade in i området.

Hur vill du att det blir när de bygger om?

– Viktigast är att de finns en vårdcentral och ett apotek. Gärna ett bageri också, det fanns det förr. Och att det blir lite mer ombonat med växter och fler bänkar.

Sathiavan Vallipuam som äger Sri Lanka livs i Sätra centrum, tycker det är bra att ombyggnaden dröjer.

– Vi flyttade butiken hit från Alby för två år sedan och det är bra här nu. Vi vet inte hur det blir om de börjar bygga och det blir jobbigt om vi måste flytta igen. Jag är nöjd med lokalen och med området. Och om de höjer hyran mycket så blir det problem, säger han.

När finansieringen väl är säkrad och planen antagits av kommunfullmäktige kan det enligt Peter Tomtlund på stadsbyggnadskontoret ta unge­fär sex månader innan man kan börja riva.

Enligt centrumägaren Curt Ahnström beror bristen på pengar på yttre omständigheter.

– Det blev en helt ny ­situation i februari, dels kriget, dels oron på finansmarknaden och att det blev väldigt galopperande priser i byggbranschen för att bygga och högre materialkostnader. Det blev också svårt med leveranser. Och sedan en lågkonjunktur på det, säger han.

Curt Ahnström räknar dock med att ha hittat finansiärer till årsskiftet.

Kommer förändringarna att påverka priserna på bostäderna?

– Vi tittar på att göra ­hyresrätter av en del av dem som var tänkta som bostadsrätter. Jag ska höra om staden går med på det, säger han.

Men några andra förändringar i projektet ser han inte.

Oklart om hyresrätter

Exploateringskontoret vill inte ändra planen och bygga fler hyresrätter.

– I markanvisningsavtalet med Sätra centrum fastigheter står det att två kvarter ska bli bostadsrätter och att vi ska sälja marken till dem för att bekosta projektet och i det står vi fast. I Sätra finns redan en stor andel hyresrätter så vi ser ingen anledning att ändra. Sedan kan det ju ske förändringar när det slutliga avtalet skrivs men det blir i sådana fall ett politiskt beslut, säger Emelie Häll, projektledare på exploateringskontoret.

I stadens del av projektet Sätra centrum ingår 505 bostäder, varav 135 är bostadsrätter, resterande är hyresrätter och studentbostäder. Därutöver ska centrumägaren köpa mark av Stockholmshem där ytterligare 40 lägenheter ska byggas och där kan den nya fastighetsägaren själv bestämma om de ska bygga hyresrätter eller bostadsrätter.