Lågt vattenstånd. Blackebergsbon Kerstin Brodin går ofta längs Råcksta träsk och säger att hon aldrig sett så låga nivåer i den västra delen av sjön som nu. Foto: Filip Magnusson

Regnbristen sänker Råcksta träsks nivåer

Den blygsamma nederbörden under sommaren och hösten märks i Råcksta träsk. "Jag har aldrig sett så lite vatten här", säger Kerstin Brodin som bor nära.

  • Publicerad 16:40, 27 okt 2021

Vi har haft motsvarande nivåer ett antal gånger tidigare

I de västra delarna av Råcksta träsk är vattennivån så låg att fåglarna kan springa på sjöbotten.

Blackebergsbon Kerstin Brodin promenerar i området och är en dem som reagerat på hur det ser ut.

– Vattennivån har sjunkit stadigt sedan i somras och marken har kommit i dagen. Vi blir oroliga över hur låg vattennivån ska bli. Fåglarna simmade tidigare här, säger Kerstin och pekar ut över ena strandkanten.

Önskar röjning. Kerstin Brodin anser även att mer vass borde tas bort runt sjön. Foto: Filip Magnusson

Att vattennivåerna är så låga beror på den blygsamma nederbörden som varit. Det säger Fred Erlandsson, limnolog på Stockholm vatten och avfall.

– Vi har haft motsvarande nivåer ett antal gånger tidigare, säger han.

Låga vattennivåer även i Judarn

Även de låga vattennivåerna i Judarn i Judarskogens naturreservat beror på bristen på regn, enligt Fred Erlandsson. Någon fara för miljö och djurliv är det dock inte.

– Vattennivån i Råcksta träsk bedömer jag som 1,5 decimeter lägre än normaltillståndet. Men får vi en del regn här framöver så kommer vattennivåerna säkerligen höjas. När det är riktigt låga nivåer så brukar även dammen nedströms från Råcksta träsk ha låga nivåer, men den har faktiskt ganska goda nivåer nu. Detta är inga extremfall alls.

Lågt vattenstånd. Blackebergsbon Kerstin Brodin går ofta längs Råcksta träsk och säger att hon aldrig sett så låga nivåer i den västra delen av sjön som nu. Foto: Filip Magnusson

Vill ha bort mer vass

Kerstin Brodin har även reagerat på all vass runt Råcksta träsk.

– Det ser tråkigt ut och jag hoppas man tar bort mer. Det känns som att underhållet var bättre förr.

Enligt Ragnar Ählström, parkingenjör på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, så slår man kantvassen på det sätt man ska göra. Han anser att underhållet fungerar.

– Vi gör vårt arbete, säger han.

Växtlighet och trädrester bra för miljön

Fred Erlandsson på Stockholm vatten och avfall medger att det finns gångvägar runt sjön som kunde behöva underhållas bättre.

– Men att det finns viss växtlighet har till och med en renande funktion för vattnet. Växtlighet är positivt, inte minst för fiskbeståndet, och den döda veden längs sjön utgör ett bra habitat för växt- och djurlivet, säger han.

Lågt vattenstånd. Blackebergsbon Kerstin Brodin går ofta längs Råcksta träsk och säger att hon aldrig sett så låga nivåer i den västra delen av sjön som nu. Foto: Filip Magnusson

Om sjöarna

Insjön Råckstaträsk, eller Råcksta träsk, är en grund sjö med ett djup på 2,3 meter och är i dag bland annat en viktig fortplantningslokal för groddjur. Sjön är påverkad av höga halter miljögifter och näringsämnen, som bidrar till en större tillväxt av växtplankton.

Sjön hade i början av 1970-talet blivit kraftigt igenväxt och muddrades då.

Sjön Judarn i Judarskogens naturreservat är 3,6 meter djup. Runt sjön leder den drygt två kilometer långa Judarskogens naturstig och läget i naturreservatet gör att frilufts- och naturvärdena anses höga. Runt Judarn går en gångväg som är ca 1,8 kilometer lång, där delar av stigen går på trädäck.

På vintern är Judarn en fin sjö för skridskoåkning. Under sommarhalvåret är sjön utmärkt för metutflykter med barn. Eftersom sjön är näringsfattig blir de flesta fiskarna inte så stora.

Källa: Stockholms stad och Naturkartan

Visa merVisa mindre