Busslinjen 350 som går mellan Ekerö centrum, över Slagstafärjan och upp till Fittja är inne på sin andra testperiod.

Det första testet rullade mellan augusti 2019 och 31 mars 2021. Sedan beslutades det att det skulle testas igen, denna gång från augusti 2021 till slutet på 2023.

Men redan nu varnar trafikförvaltningen för att linjen inte kommer kunna fortsätta. Detta stod klart i den trafikförändringsremiss som Region Stockholm presenterade förra veckan.

Föreslås läggas ner

"Avropet för försöket med linje 350 löper hela 2023 ut och kommer då att avslutas om inte något nytt beslut tas. Men enligt trafikförändringsremissen föreslås alltså linjen läggas ned", skriver Natalie Nordenswan, presskommunikatör på trafikförvaltningen, i ett mejl till Mitt i Mälarö.

Även om en slututvärdering av testet kommer göras i höst så går det redan nu att se att kostnaden för linjen är hög i relation till de få resande den lockat. I snitt har bara tre personer stigit på bussen per avgång, vilket klassas som ett mycket lågt antal, enligt Natalie Nordenswan.

"Med tanke på det låga resandeunderlaget och att trafikförvaltningen behöver se över hela regionens kollektivtrafik så att så många som möjligt kan få så god kollektivtrafik som möjligt så kan det anses rimligt att avsluta testperioden vid årsskiftet", skriver hon i sitt mejl.

På remiss

Att linjen skulle innebära en förbindelse mellan två områden som annars ligger väldigt långt ifrån varandra i pendlingstid påverkar inte beslutet.

"Det är ju också möjligt att resa från Ekerö centrum via Brommaplan och vidare med tunnelbana till Fittja. Även om att det tar längre tid", skriver Natalie Nordenswan.

Trafikförändringarna som regionen föreslagit kommer nu gå ut på remiss, bland annat till kommunerna. Först efter det kommer ett slutgiltigt beslut tas om hur kollektivtrafiken blir under 2024.

Snart slutkört för buss mellan Ekerö och Fittja

Linje 350 har tagit resenärer över fjärden mellan Ekerö och Fittja centrum i drygt ett och ett halvt år. Den 31 mars slutar den att gå.

Med hjälp av färjan mellan Slagsta och Jungfrusund har minibussen 350 gått mellan Ekerö och Fittja sedan augusti 2019. Men den 31 mars tar bussen sin sista runda.

Från början var det tänkt att prova busslinjen under hösten 2019. Sedan har försöket förlängts flera gånger, och det har funnits en ambition att göra linjen permanent. Men från 1 april finns inte längre någon finansiering.

"Den har i grunden fungerat rätt bra", skriver Claes Keisu, pressansvarig vid trafikförvaltningen i Region Stockholm, i ett mejl till Mitt i.

"De stora utmaningarna har främst legat i framkomlighetsproblem under vissa tider då bussen fastnat i köer. Det har inneburit att det ibland har varit svårt att passa färjan."

Ekeröbon Tommy Enefalk bekräftar problemet.

– Jag jobbar på distans numera, men när jag åkte med den hände det att den inte synkade mina byten så bra, säger han.

– Däremot upplevde jag att det var hyfsat mycket folk som tog bussen i rusningstid.

Men när det inte varit rusning har turen inte varit lika populär. Enligt Claes Keisu har snittet varit fem påstigande per avgång, och linjen därmed förhållandevis dyr. Men han tycker ändå att den fyller en funktion, särskilt medan Trafikverket utför arbeten på Ekerövägen.

"Vi kommer att söka dialog med både Ekerö kommun och Trafikverket om linjens fortsättning och finansiering."

Ekerö kommun vill bevara buss 350

Buss 350, som tar resenärer mellan Ekerö och Fittja centrum, ska sluta gå den 31 mars. Ett riktigt dåligt beslut enligt Ekerös politiker - som inte har fått möjlighet att uttala sig.

Minibussen som går mellan Ekerö och Fittja med hjälp av färjan Slagsta – Jungfrusund ska ta sin sista runda den 31 mars. Beslutet har fattats av trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Trafikförvaltningen har lovat att göra en utvärdering av linjen – men först efter att den är nedlagd. Beslutet att lägga ner tvärförbindelsen fattades dessutom utan att involvera kommunpolitikerna.

– Buss 350 är den enda tvärförbindelsen som finns mellan Ekerö och den södra sidan. Att lägga ner den samtidigt som bussfilen på Ekerövägen in mot Bromma stängs av är vansinne, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd i Ekerö kommun.

– Fler trafikanter måste rymmas i färre filer på den enda vägen kollektivtrafiken kan ta ut från ön. Det enda som räddar vår trafiksituation just nu är pandemin.

Bussfilen avstängd

Ekerövägen ska breddas och få ytterligare en fil, men tills det arbetet är klart väntas bussfilen vara avstängd.

– Jag tror att det kommer att ta åtminstone två år.

– Ungefär tio procent av dem som tar Slagstafärjan idag är bussresenärer. Om bussen slutar gå innebär det runt 90 000 fler bilar om året på färjan. Och man tänker sig inte ens lyfta den här frågan till politikens bord.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) tycker också att busslinjen måste bevaras.

– Här är alla partier rörande överens, och vi jobbar för att påverka våra regionpolitiker, säger han.

– När pandemin är över och trafiken kommer igång tror jag att vi fortfarande har ett år kvar med ombyggnader av Ekerövägen.

Trafikförvaltningen har tagit fram statistik som konstaterar att busslinjen är förhållandevis dyr att köra sett till antalet resenärer.

Men i dagsläget går bussen en gång i halvtimmen.

– Bussen är som viktigast i rusningstrafiken. Om turerna mitt på dagen inte används kan jag tänka mig att vi gör justeringar, säger Adam Reuterskiöld.

– Vi har kontakt med trafikförvaltningen via tjänstemännen och med politiker i nämnderna som beslutar dessa saker. Dialogen pågår nu på alla fronter.

Det enda som räddar vår trafiksituation just nu är pandemin.

Ingen finansiering

Bussen har gått mellan Ekerö och Fittja centrum sedan augusti 2019. Den 31 mars tar bussen sin sista runda, enligt Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Från början var det tänkt att prova busslinjen under hösten 2019. Sedan har försöket förlängts flera gånger, och det har funnits en ambition att göra linjen permanent. Men från 1 april finns ingen finansiering.