Minibussen som går mellan Ekerö och Fittja med hjälp av färjan Slagsta – Jungfrusund ska ta sin sista runda den 31 mars. Beslutet har fattats av trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Trafikförvaltningen har lovat att göra en utvärdering av linjen – men först efter att den är nedlagd. Beslutet att lägga ner tvärförbindelsen fattades dessutom utan att involvera kommunpolitikerna.

– Buss 350 är den enda tvärförbindelsen som finns mellan Ekerö och den södra sidan. Att lägga ner den samtidigt som bussfilen på Ekerövägen in mot Bromma stängs av är vansinne, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd i Ekerö kommun.

– Fler trafikanter måste rymmas i färre filer på den enda vägen kollektivtrafiken kan ta ut från ön. Det enda som räddar vår trafiksituation just nu är pandemin.

Bussfilen avstängd

Ekerövägen ska breddas och få ytterligare en fil, men tills det arbetet är klart väntas bussfilen vara avstängd.

– Jag tror att det kommer att ta åtminstone två år.

– Ungefär tio procent av dem som tar Slagstafärjan idag är bussresenärer. Om bussen slutar gå innebär det runt 90 000 fler bilar om året på färjan. Och man tänker sig inte ens lyfta den här frågan till politikens bord.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) tycker också att busslinjen måste bevaras.

– Här är alla partier rörande överens, och vi jobbar för att påverka våra regionpolitiker, säger han.

– När pandemin är över och trafiken kommer igång tror jag att vi fortfarande har ett år kvar med ombyggnader av Ekerövägen.

Trafikförvaltningen har tagit fram statistik som konstaterar att busslinjen är förhållandevis dyr att köra sett till antalet resenärer.

Men i dagsläget går bussen en gång i halvtimmen.

– Bussen är som viktigast i rusningstrafiken. Om turerna mitt på dagen inte används kan jag tänka mig att vi gör justeringar, säger Adam Reuterskiöld.

– Vi har kontakt med trafikförvaltningen via tjänstemännen och med politiker i nämnderna som beslutar dessa saker. Dialogen pågår nu på alla fronter.