Med hjälp av färjan mellan Slagsta och Jungfrusund har minibussen 350 gått mellan Ekerö och Fittja sedan augusti 2019. Men den 31 mars tar bussen sin sista runda.

Från början var det tänkt att prova busslinjen under hösten 2019. Sedan har försöket förlängts flera gånger, och det har funnits en ambition att göra linjen permanent. Men från 1 april finns inte längre någon finansiering.

"Den har i grunden fungerat rätt bra", skriver Claes Keisu, pressansvarig vid trafikförvaltningen i Region Stockholm, i ett mejl till Mitt i.

"De stora utmaningarna har främst legat i framkomlighetsproblem under vissa tider då bussen fastnat i köer. Det har inneburit att det ibland har varit svårt att passa färjan."

Ekeröbon Tommy Enefalk bekräftar problemet.

– Jag jobbar på distans numera, men när jag åkte med den hände det att den inte synkade mina byten så bra, säger han.

– Däremot upplevde jag att det var hyfsat mycket folk som tog bussen i rusningstid.

Men när det inte varit rusning har turen inte varit lika populär. Enligt Claes Keisu har snittet varit fem påstigande per avgång, och linjen därmed förhållandevis dyr. Men han tycker ändå att den fyller en funktion, särskilt medan Trafikverket utför arbeten på Ekerövägen.

"Vi kommer att söka dialog med både Ekerö kommun och Trafikverket om linjens fortsättning och finansiering."