Ella Bohlin (KD) och regionens chefläkare Johan Bratt säger att de tar Ivo-kritiken på stort allvar. Foto: Stefan Källstigen

Regionen försäkrar: Tar kritik om äldrevård på allvar

"Viktigt att bristerna kommer fram och åtgärdas" är äldreregionrådet Ella Bohlins kommentar till den skarpa kritik som Ivo riktar mot vården vid regionens äldreboenden.

  • Publicerad 05:20, 25 nov 2020

Covid-sjuka vid regionens äldreboenden fick inte den vård och behandling som de borde fått. Det har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstaterat efter att de gjort en tillsyn vid 15 boenden där brister tidigare uppdagats.

– Jag tar kritiken på stort allvar och vi kommer nu ta del av underlaget för IVO:s rapport för att inkludera det i vår egen granskning som inletts sedan tidigare. Men jag tycker det är viktigt att framhålla att det utförts god vård vid många särskilda boenden för äldre under pandemin, säger Johan Bratt, chefläkare Region Stockholm.

Jourläkarbilar stärker upp

Han framhåller också att regionen vidtagit åtgärder för att förbättra vården, som att jourläkarbilarna kan förstärka på äldreboendena och utökad provtagning. Nu ska också organiseringen av läkarinsatserna på äldreboenden ses över.

Skarp kritik mot covidvården på äldreboenden

Boendena är kommunernas ansvar, medan det är regionen som står för läkare, via ett antal privata vårdbolag.

Kan bli fler läkare

Äldreregionrådet Ella Bohlin (KD) uppger att de nu ser över om det går att öka kapaciteten och få fler läkare som arbetar på boendena.

"Det är viktigt att brister kommer fram och åtgärdas. Och tyvärr är det brister som vi själva sett och konstaterat sedan tidigare och vidtagit åtgärder kring. Samtidigt har vi också fått större kännedom om sjukdomen och förbättrat rutiner och arbetssätt", hälsar hon via sin pressekreterare.

Socialdemokraternas Aida Hadzialic skriver i ett mejl:

– Jag blev oerhört ledsen. Sveriges äldre förtjänar så mycket bättre. Det här är minst sagt ett underbetyg.

Läkare i egen regi

Socialdemokraterna vill "ta tillbaka" vården av äldre från "vårdmarknaden" så att läkarinsatserna på äldreboendena görs av läkare som är anställda av regionen, och inte som nu privata vårdgivare.

Vänsterpartiet är också kritiskt:

– Det här är oerhört allvarlig kritik från Ivo som visar att Region Stockholm inte förmått att hantera den här pandemin. Allvarligt sjuka äldre har fått ta konsekvenserna och det är oacceptabelt, säger Jonas Lindberg (V).