Fortsätter. Fler forskningsprojekt kring långtidscovid planeras, meddelar forskare vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet. Foto: Stefan Källstigen

Rapport: En av tio får långtidsbesvär av mild covid

En studie från Danderyds sjukhus visar att en av tio som har haft relativt milda symptom från covid-19 påverkas under lång tid – både socialt och på arbetet.

  • Publicerad 11:30, 22 apr 2021

Sedan våren 2020 har det pågått en studie på Danderyds sjukhus och Karolinska institutet för att undersöka immunitet efter covid-19.

En delrapport från studien visar nu att en på tio som insjuknade i april eller maj förra året och som själva uppgett att de haft milda besvär och inte varit inlagda på sjukhus, uppvisar långtidssymptom åtta månader senare.

De vanligaste långtidsbesvären var lukt- och smakbortfall, trötthet och andningsbesvär. Snittåldern bland deltagarna i studien är 46 år.

– Mot bakgrund av det anser vi att unga och friska, liksom övriga grupper i samhället, bör ha stor respekt för viruset, säger Sebastian Havervall, biträdande överläkare på Danderyds sjukhus.

Mild covid-19

Studien inleddes våren 2020 då man tog antikroppstest på strax över 2000 medarbetare vid sjukhusen. 19 procent av deltagarna hade då varit smittade.

I januari gjordes en av flera uppföljningar i studien.

Då tillfrågades personerna som haft mild covid-19 om de fortfarande påverkas socialt eller på arbetet. Samma frågor ställdes till en kontrollgrupp som jobbar på sjukhuset, men som inte varit smittade.

26 procent av de som haft lindrig covid-19 uppgavs ha haft besvär i två månader, jämfört med 9 procent i kontrollgruppen. 11 procent uppgav att de haft besvär i minst åtta månader, jämfört med 2 procent i kontrollgruppen.

Forskningen fortsätter

Nu planeras flera forskningsprojekt kring långtidscovid.

– Vi kommer bland annat att studera covid-19-associerat lukt- och smakbortfall närmare samt undersöka huruvida immunsystemet och autoantikroppar, alltså antikroppar riktade mot kroppens egna vävnader, spelar en roll vid långtidscovid, säger specialistläkaren Charlotte Thålin.

Forskning om covid-19

Studien drivs och genomförs i ett samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala universitet och Folkhälsomyndigheten.

En referentgranskad rapport från forskarna med namnet "Symptoms and Functional Impairment Assessed 8 Months After Mild COVID-19 Among Health Care Workers” har publicerats i den medicinska tidskriften Jama.