FRIKÖP. Nytt förslag kan sänka priset på friköp av tomträtt. Foto: Johan Kristensen

Priset sänks – billigare att köpa loss stadens mark

Det kan bli billigare för bostadsrättsföreningar att köpa loss marken som huset är byggt på, enligt ett förslag i exploateringsnämnden. Men sänkningen är marginell, menar Claes Kjellander som är ordförande för Tomträttsuppropet.

  • Publicerad 14:39, 15 jan 2022

Drygt 2000 bostadsrättsföreningar i Stockholm äger inte marken som husen är byggda på, och betalar därför årligen tomträttsavgälde till staden. Den summan uppgår årligen till ungefär 1,4 miljarder kronor för samtliga flerbostadshus.

Skulle en förening vilja köpa loss marken är friköpspriset idag 100 procent av marktaxeringsvärdet. För föreningar i innerstaden och närförorterna innebär det ofta många hundra miljoner kronor.

Sänker priset

I ett nytt förslag som ska tas upp i Exploateringsnämnden idag, föreslås en sänkning av friköpspriset för flerbostadsrättshus. Från 100 procent av marktaxeringsvärdet, till 85 procent.

– För innerstadsföreningarna kommer det inte göra någon nytta, säger Claes Kjellander, ordförande för Tomträttsuppropet och bostadsrättsägare på södermalm.

Det är ju trots allt en sänkning, gör det ingen skillnad alls?

– Jag kan bara konstatera att effekten av det här blir att ingen kommer köpa loss marken på de här villkoren. Högst 50 procent av marktaxeringsvärdet hade varit mer rimligt.

Liten effekt

En bostadsrättsförening som vill köpa loss mark taxerad till 500 miljoner kronor, skulle med det nya förslaget i stället få betala 425 miljoner. Ingen jätteskillnad alltså.

Men på exploateringskontoret tror man ändå att om förslaget klubbas, kommer fler föreningar vilja köpa loss sin mark.

Kan inte sänka mer

Daniel Roos är avdelningschef på exploateringskontoret och skriver i ett mail till Mitt i att: "Anledningen till att vi inte sänker priset mer beror bland annat på att 85 procent av marktaxeringsvärdet ligger på en nivå något över vårt genomsnittliga avkastningsvärde. Exploateringsnämndens försäljningspolicy säger att vi inte kan sälja fastigheter under avkastningsvärdet."

Ärendet behandlades i Exploateringsnämnden den 16 december, och ska nu upp i kommunfullmäktige.