Samtidigt som ett antal pendeltågsförare stannar hemma i protest tar de fackliga organisationerna nya steg i konflikten kring tågvärdsavvecklingen.

– Vi gör allt för att det inte ska bli strejk. Men självklart är det sak som diskuteras bland våra medlemmar, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln som organiserar 30 procent av lokförarna.

Hur stor är risken att det blir strejk?

– Den risken är överhängande skulle jag säga. Men innan vi gör det vill vi titta på andra möjligheter att använda oss av Arbetsmiljölagen, säger Roger Delin.

En möjlighet är att de fackliga skyddsombuden beslutar om så kallat skyddsstopp, med hänvisning till att ensamarbete för lokförarna skulle kunna innebära fara för liv och hälsa.

"Villkoret uppfyllt"

– Jag anser att det villkoret är uppfyllt, men vi har just nu frågan hos vår jurist för bedömning, säger Tomas Fröstberg, ombudsman inom fackförbudet ST.

Ett skyddsstopp skulle inte stoppa själva tågtrafiken utan bara just ensamarbetet. Tomas Fröstberg hänvisar till ett regeringsbeslut från 2006, där regeringen konstaterade att "ensambemanning av pendeltåg skapar en så stark psykisk press på tågförarna att sådant arbete inte bör få utföras".

Det regeringsbeslutet gällde ett annat tågbolag och är inte bindande för MTR.

– Men vi vill att de som kör pendeltågen ska ha en trygg arbetsmiljö. Och vi anser inte att MTR har riskbedömt den saken på ett adekvat sätt, säger Tomas Fröstberg.

"Skyddsombuden hindrades"

I veckan lämnade ST också in en begäran om så kallad tvisteförhandling, där man hävdar att lokförarnas skyddsombud vid upprepade tillfällen har hindrats från att lämna synpunkter kring arbetsmiljöriskerna. Bland annat i samband med den utredning som regionpolitikerna lät göra i februari, som blev avgörande för politikernas beslut att ge MTR grönt ljus.

Konsultföretaget WSP, som gjorde utredningen, kom fram till att MTR "har följt den lagstiftning som stipuleras av Arbetsmiljölagen". Roger Delin på ST håller inte alls med:

– MTR har klippt och klistrat. Deras åtgärdsplaner är ofullständiga och de har avgjort själva vilka dokument de valt skicka in. Det är beklagligt att politikerna väljer att inte ta med personalens kunskaper och erfarenheter för att få en mer fullständig bild, säger Roger Delin.

Extra kundservicevärdar

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP), politiskt ansvarig för hanteringen, anser att personalens synpunkter visst har vägts in i processen. Han kommenterar skriftligt:

"Det finns ett stort antal lagkrav och regler för hur man ska göra den här typen av förändringar när det kommer till trafiksäkerhet. Då ingår bland annat att titta på alla dessa lagkrav och att föra dialog med personal och personalrepresentanter".

Fendert framhåller också att regionen har skjutit till pengar för 1000 arbetstimmar i månaden för extra kundservicevärdar på pendeltågen fram till december.

Experimentet inleds – många inställda tåg

Med start i dag tänker har MTR börjat köra hälften av pendeltågen utan tågvärdar. Facket har varnat för kaos i trafiken och nu har avgångar på samtliga linjer ställts in.

Politikerna gav grönt ljus i måndags. Idag är det upp till bevis för MTR. Efter många förseningar, uppskov och tekniska problem sätter nu tågföretaget den omdiskuterade planen i verket.

Hälften av de cirka 40 tågset som rullar i Stockholms pendeltågstrafik ska från och med onsdagen köras utan tågvärdar ombord, enligt Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Pendeltågen. Successivt, fram till slutet av sommaren, ska tågvärdarna försvinna helt.

Frågan är nu: kommer planen att fungera?

– Vi har inga indikationer på att det ska bli fler inställda tåg än vad det kan bli en vanlig dag, till följd av sjukskrivningar eller annat. Om läget kvarstår utgår vi från att all trafik går som vanligt, sade Niklas Ekström på tisdagen.

Men så blev det inte.

85 procent av lokförarna i enkäten tror att deras arbetsmiljö kommer påverkas starkt negativt av ensamarbete. Totalt 98 procent tror det får negativa följder. 268 av 320 lokförare inom MTR Pendeln har svarat.

85 procent av lokförarna i enkäten tror att deras arbetsmiljö kommer påverkas starkt negativt av ensamarbete. Totalt 98 procent tror det får negativa följder. 268 av 320 lokförare inom MTR Pendeln har svarat.

ST Pendeln

Inställda tåg

På onsdagsmorgonen meddelar SL att samtliga pendeltågslinjer drabbas av personalbrist, med färre och inställda avgångar som följd.

Dessutom ställer en spricka i en växel vid Årstaberg till det för morgonpendlarna.

– Det kommer vara stökigt, säger SL:s presskommunikatör Elin Lindström.

Personalbristen och växelfelet kan innebära att pendeln kan köra förbi vissa stationer och att resenärer behöver byta tåg.

SL varnar för att fler tåg kan ställas in och uppmanar de som kan att välja alternativa resvägar.

– För de som bor i ytterområden med enbart pendeltåg har ersättningsbussar satts in, säger Ellin Lindström.

Det saknas prognos för när trafiken kan rulla enligt tidtabell igen. Vad gäller växelfelet väntas det vara åtgärdat i morgon bitti.

"Kan ta sig själva ur tjänst"

Roger Delin, facklig ordförande för ST Pendeln, har räknat med kaoset.

– Det är inte säkert att det kommer att gå jättebra. Lokförarna är väldigt upprörda. Det kan vara så att några av lokförarna väljer att ta sig själva ur tjänst. Jag har pratat med flera medlemmar som överväger det, säger Roger Delin.

Dagens personalbrist beror enligt MTR på hög sjukfrånvaro, men exakt vilka personalgrupper som är borta har presstalespersonen Maria Kronlund inga uppgifter om.

– Men det finns lokförare som är borta, säger hon.

Nästan hälften av lokförarna har känt sig tvingade att köra med den nya tekniken mot sin vilja. DÖS är benämningen på den kamera- och monitorteknik som ska användas för att övervaka på- och avstigning.

Nästan hälften av lokförarna har känt sig tvingade att köra med den nya tekniken mot sin vilja. DÖS är benämningen på den kamera- och monitorteknik som ska användas för att övervaka på- och avstigning.

ST Pendeln

Kameror ersätter

Förändringen för passagerarna när tågvärdarna tas bort blir framförallt att säkerheten vid på- och avstigning nu ska övervakas av lokföraren via ett kamerasystem. Det blir också lokföraren som gör utrop i högtalarna.

– I en del fall, på de tåg som anlöper obemannade stationer, kommer vi att ha annan personal från kundservicefunktionen ombord. Men i de flesta fallen kommer lokföraren att framföra tåget ensam, säger Niklas Ekström.

"Påverkas starkt negativt"

I en enkät gjord av facket i början av februari svarar 98 procent av lokförarna att deras arbetsmiljö kommer att påverkas negativt eller starkt negativt av ensamarbete.

I enkätsvaren vittnar förarna om ångest och psykisk stress. "Slutar som förare ifall jag behöver jobba ensam på tåget". "Det får mig att vilja hitta nytt jobb så fort det bara går", är några typiska kommentarer i enkäten.

"Tillräcklig utbildning"

Niklas Ekström på MTR anser att tillräckligt många av lokförarna har genomgått tillräcklig utbildning för att reformen ska gå att genomföra på ett säkert sätt.

Den externa granskningen, gjord av konsultfirman WSP som presenterades i måndags, kom fram till att säkerheten kring kameratekniken behöver granskas ytterligare, men att det inte finns några skäl att avbryta förändringen.

Kritiken från lokförarna mot MTR:s personalhantering är mycket stark. Men konsultföretaget WSP kommer fram till att MTR har följt alla arbetsmiljöregler.

Kritiken från lokförarna mot MTR:s personalhantering är mycket stark. Men konsultföretaget WSP kommer fram till att MTR har följt alla arbetsmiljöregler.

ST Pendeln

De fackliga organisationerna är starkt kritiska till att personalens synpunkter inte alls har tagits med i WSP-granskningen: den bygger helt och hållet på dokument från tågoperatören MTR.

Nils Westberg Ahlmark från kampanjen Rör inte min tågvärd tror att flera lokförare kan komma att sjukskriva sig framöver. Bara under mars månad slutar sju till tio lokförare pga att de inte vill köra själva, berättar han.

– Om utbildningen vi fått är tillräcklig eller inte avgörs av lokförarna, inte av MTR:s pressavdelning, säger Roger Delin på ST Pendeln.

Det är inte säkert att det kommer att gå jättebra.

Vad innebär detta för resenärerna?

Rullstolsburna passagerare ska liksom tidigare kunna göra spontana resor, enligt MTR. Den som behöver hjälp med rampservice anmäler det till personalen i spärrkuren, så löses det antingen av personal på stationen eller ombord på tåget.

Om lokföraren behöver hjälp, exempelvis vid en olycka eller om tåget behöver utrymmas, ska ett bilburet team kontaktas och då kunna ansluta vid tåget.

Säkerheten vid på- och avstigning kommer att övervakas av lokföraren via ett kamera- och monotorsystem.

På tåg som trafikerar obemannade stationer ska det finnas extra personal på tåget som kan hjälpa till med rampservice med mera.

Källa: MTR

Pendeltåg.

Pendeltåg.

Anna Z Ek

Experimentet inleds – många inställda tåg

Hälften av pendeltågen ska köras utan tågvärdar ✔ Facket: Lokförare kan ta sig själva ur tjänst ✔ SL: Kommer vara stökigt