Politikerna gav grönt ljus i måndags. Idag är det upp till bevis för MTR. Efter många förseningar, uppskov och tekniska problem sätter nu tågföretaget den omdiskuterade planen i verket.

Hälften av de cirka 40 tågset som rullar i Stockholms pendeltågstrafik ska från och med onsdagen köras utan tågvärdar ombord, enligt Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Pendeltågen. Successivt, fram till slutet av sommaren, ska tågvärdarna försvinna helt.

Frågan är nu: kommer planen att fungera?

– Vi har inga indikationer på att det ska bli fler inställda tåg än vad det kan bli en vanlig dag, till följd av sjukskrivningar eller annat. Om läget kvarstår utgår vi från att all trafik går som vanligt, sade Niklas Ekström på tisdagen.

Men så blev det inte.

85 procent av lokförarna i enkäten tror att deras arbetsmiljö kommer påverkas starkt negativt av ensamarbete. Totalt 98 procent tror det får negativa följder. 268 av 320 lokförare inom MTR Pendeln har svarat.

85 procent av lokförarna i enkäten tror att deras arbetsmiljö kommer påverkas starkt negativt av ensamarbete. Totalt 98 procent tror det får negativa följder. 268 av 320 lokförare inom MTR Pendeln har svarat.

ST Pendeln

Inställda tåg

På onsdagsmorgonen meddelar SL att samtliga pendeltågslinjer drabbas av personalbrist, med färre och inställda avgångar som följd.

Dessutom ställer en spricka i en växel vid Årstaberg till det för morgonpendlarna.

– Det kommer vara stökigt, säger SL:s presskommunikatör Elin Lindström.

Personalbristen och växelfelet kan innebära att pendeln kan köra förbi vissa stationer och att resenärer behöver byta tåg.

SL varnar för att fler tåg kan ställas in och uppmanar de som kan att välja alternativa resvägar.

– För de som bor i ytterområden med enbart pendeltåg har ersättningsbussar satts in, säger Ellin Lindström.

Det saknas prognos för när trafiken kan rulla enligt tidtabell igen. Vad gäller växelfelet väntas det vara åtgärdat i morgon bitti.

"Kan ta sig själva ur tjänst"

Roger Delin, facklig ordförande för ST Pendeln, har räknat med kaoset.

– Det är inte säkert att det kommer att gå jättebra. Lokförarna är väldigt upprörda. Det kan vara så att några av lokförarna väljer att ta sig själva ur tjänst. Jag har pratat med flera medlemmar som överväger det, säger Roger Delin.

Dagens personalbrist beror enligt MTR på hög sjukfrånvaro, men exakt vilka personalgrupper som är borta har presstalespersonen Maria Kronlund inga uppgifter om.

– Men det finns lokförare som är borta, säger hon.

Nästan hälften av lokförarna har känt sig tvingade att köra med den nya tekniken mot sin vilja. DÖS är benämningen på den kamera- och monitorteknik som ska användas för att övervaka på- och avstigning.

Nästan hälften av lokförarna har känt sig tvingade att köra med den nya tekniken mot sin vilja. DÖS är benämningen på den kamera- och monitorteknik som ska användas för att övervaka på- och avstigning.

ST Pendeln

Kameror ersätter

Förändringen för passagerarna när tågvärdarna tas bort blir framförallt att säkerheten vid på- och avstigning nu ska övervakas av lokföraren via ett kamerasystem. Det blir också lokföraren som gör utrop i högtalarna.

– I en del fall, på de tåg som anlöper obemannade stationer, kommer vi att ha annan personal från kundservicefunktionen ombord. Men i de flesta fallen kommer lokföraren att framföra tåget ensam, säger Niklas Ekström.

"Påverkas starkt negativt"

I en enkät gjord av facket i början av februari svarar 98 procent av lokförarna att deras arbetsmiljö kommer att påverkas negativt eller starkt negativt av ensamarbete.

I enkätsvaren vittnar förarna om ångest och psykisk stress. "Slutar som förare ifall jag behöver jobba ensam på tåget". "Det får mig att vilja hitta nytt jobb så fort det bara går", är några typiska kommentarer i enkäten.

"Tillräcklig utbildning"

Niklas Ekström på MTR anser att tillräckligt många av lokförarna har genomgått tillräcklig utbildning för att reformen ska gå att genomföra på ett säkert sätt.

Den externa granskningen, gjord av konsultfirman WSP som presenterades i måndags, kom fram till att säkerheten kring kameratekniken behöver granskas ytterligare, men att det inte finns några skäl att avbryta förändringen.

Kritiken från lokförarna mot MTR:s personalhantering är mycket stark. Men konsultföretaget WSP kommer fram till att MTR har följt alla arbetsmiljöregler.

Kritiken från lokförarna mot MTR:s personalhantering är mycket stark. Men konsultföretaget WSP kommer fram till att MTR har följt alla arbetsmiljöregler.

ST Pendeln

De fackliga organisationerna är starkt kritiska till att personalens synpunkter inte alls har tagits med i WSP-granskningen: den bygger helt och hållet på dokument från tågoperatören MTR.

Nils Westberg Ahlmark från kampanjen Rör inte min tågvärd tror att flera lokförare kan komma att sjukskriva sig framöver. Bara under mars månad slutar sju till tio lokförare pga att de inte vill köra själva, berättar han.

– Om utbildningen vi fått är tillräcklig eller inte avgörs av lokförarna, inte av MTR:s pressavdelning, säger Roger Delin på ST Pendeln.

Efter granskningen: Tågvärdarna på pendeln ska bort

– Ett svek mot väljarna. Vänstern är hårda i sin kritik efter att Socialdemokraterna ställt sig bakom kontroversiellt förslag.

Innan valet i september sa Jens Sjöström i en Facebookvideo att avvecklingen av tågvärdar på pendeln var ett "moderat haveri" och ett "förödande beslut" att stoppa avvecklingen av tågvärdarna i kollektivtrafiken.

Med sig på tåget hade man Vänsterpartiet. Efter maktskiftet i höstas ställde V ett krav på att frågan skulle utredas ordentligt för att kunna släppa fram den S-ledda koalitionen tillsammans med MP och C.

Efter att de försökt hantera frågan hela hösten och vintern ska resultatet nu presenteras i trafiknämnden 22 mars. Då är man tillbaka på ruta ett: Tågvärdarna ska avvecklas.

Vänsterpartiet ser det som ett svek, dels mot väljarna och tågvärdarna, men också emot deras överenskommelse.

– Det är ett spel för gallerierna. Vi menar att de inte gjort en ordentlig utredning, säger Lina El Yafi (V), ledamot i trafiknämnden.

MTR:s undersökning

Det är MTR, som sköter pendeln och tunnelbanan åt SL, som också implementerat det nya systemet, med kameror i stället för tågvärdar i kollektivtrafiken. Enligt Lina El Yafi har rapportförfattarna i två veckor gått igenom MTR:s egen dokumentation och inget annat. Viktiga röster, bland annat lokförarnas och tågvärdarnas eget perspektiv saknas. Frågor som hur man ska utrymma tågen, hur lokförarna ska klara olyckor och hur rullstolsburna ska få tillgänglighet till tåget lämnas obesvarade, menar hon.

Pendeltågsförarnas kameror

Vilka blir konsekvenserna, ni har ju ett villkorat samarbete med majoriteten?

– Det handlar om en förtroendekris. Vi måste fundera på hur vi ska gå vidare, bortsett från att vi lägger ett eget förslag om tågvärdarnas framtid i nämnden.

Miljöpartiet trygga efter rapporten

Rapporten har skrivits av konsultfirman WSP. Anton Fendert (MP) ordförande i trafiknämnden menar att han nu kan vara trygg med att allting gått rätt till: Säkerheten och tillgängligheten på tågen kan garanteras utan att tågvärdar åker med.

Vänsterpartiet menar att det gått för fort, att alla perspektiv inte finns med?

– Vi har lyssnat in massor av intressenter. Men poängen med den här rapporten var att den skulle vara oberoende och då har WSP tagit del av den dokumentation som fanns.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd, Region Stockholm.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd, Region Stockholm.

Jann Lipka

Hur ser tidsperspektivet ut?

– Från och med 1 mars kör vi med 50 procent tågvärdar och sista steget sker i september.

För att möta den oro som funnits ska majoriteten också besluta om 1 000 extra personaltimmar i månaden där så kallade kundservice-värdar ska åka på tågen under resten av året.

Socialdemokraterna säger ja till att avveckla tågvärdar men vill inte svara på frågor. Istället hänvisar de till Miljöpartiet.


Lång strid om tågvärdar

Både MP och C satt med i det tidigare M-ledda regionstyret och stod sommaren 2021 bakom beslutet att avskaffa tågvärdarna och ersätta dem med kameror.

I den nya konstellationen efter valet 2022 är det V och S som har pressat på för att få till stånd både en ny utredning och en paus.

I januari 2023 beslöt Trafiknämnden att pausa avvecklingen i väntan på en ny utredning av konsekvenserna för säkerhet och tillgänglighet. Utredningen gjordes klar på mindre än tre veckor och kom fram till att allt var i sin ordning i enlighet med arbetsskyddslagar och avtal.

Under tiden har förberedelserna för avvecklingen fortsatt inom MTR. Motivet är att spara pengar åt SL på minskad personal, runt 150 miljoner kronor per år. Investeringen i ny teknik har kostat knappt 300 miljoner.

Källa: Mitt i

MTR

KLART: Tågvärdarna försvinner

I september försvinner alla tågvärdar. S och MP slutför det Moderaterna påbörjat. Kameror ersätter.

Mitt i:s läsare: Därför behövs tågvärdar

Mitt i:s artikel om att pendeltågsförarna inte vill köra utan tågvärdar fick över 500 kommentarer på vår Facebooksida, de flesta till stöd för personalen. Några undrar varför tågvärdarna behövs. Här är ett axplock av kommentarerna.

"Jag stödjer lokförararnas kamp, de kämpar ju för vår trygghet och säkerhet. Vad lär oss denna situation? Teknik måste alltid implementeras tillsammans med slutanvändaren och specialisten.”/Eric

"Bra initiativ, redan nu tidigare i veckan behövde vi slänga oss upp ur sätet för att slita upp dörrarna då en äldre dam med rullator hade blivit fastklämd i dörren och sånt kommer säkert bli vanligare i framtiden." /Emil

"Som en av de som blivit klämd av dörrarna på ett pendeltåg så hoppas jag verkligen att de tar säkerheten på allvar! Dessutom är det inte ovanligt att tekniken strular och då behöver någon göra jobbet manuellt." /Angelica

"För två veckor sedan skulle vi gå av tåget vid en station. Då gick min fru av först, sen skulle jag gå av med min rullator. När jag var vid dörren stängdes den, min fru fick den i sidan på kroppen och ramlade ut på perrongen. Det berodde på att föraren inte såg att det var flera som skulle av. Någon tågvärd fanns inte." Anders

"Upphandlingsystemet är helt fel. Hur kan det billigaste alternativet bli bäst? Det är inte operatörernas fel, de är här för att tjäna pengar. Genom upphandlingen slipper politikerna allt ansvar." /Wojcieh

”Hur kan det fungera i både tunnelbanan, tvärbanan, på bussarna - men inte på pendeltågen Varför kan inte ny teknik vara en lösning?" /Jan

”För att pendeltågen är långa tåg, högre hastigheter, längre avstånd, inte en buss eller tunnelbana. Jämför med de nationella SJ-tågen istället. De kör inte direkt utan tågvärdar heller.” /Sofie

”Jag aldrig sett en tågvärd.” /Sonja

”Jag har själv varit med om att evakuera ett pendeltåg mitt på spåret. Tågvärd och lokförare hjälpes åt att komma med stegar, lyfta ned vagnar, ledsaga äldre och ensamma barn tvärsöver spåren. Att de var två personer som dirigerade detta var helt avgörande för att allt gick väl. Jag har också varit med om att lokförare insjuknat och ej kunnat köra tåget. Tågvärden var också helt avgörande här.” /Ann-Charlotte

”Skulden till denna röra är avregleringen och anbudsförfarandet. Trafiken ska gå med vinst, och personal kostar pengar. Säkerhetsavdelningarna på tågbolagen lyder idag under ekonomiavdelningarna känns det som.” /Michael

”En del av trevnaden med att åka pendel eller tvärbana är ju att personal cirkulerar i tåget och direkt åtgärdar skräp, ordningsstörningar etc. Jag vill ha tågvärdar i tunnelbanan också!” /Thomas

”Dags att upphandla en ny leverantör med bättre personalpolicy!” /Ylva

Lokförare: Därför behövs tågvärdarna

"Tågvärden sitter i första hytten på andra enheten vid långa tåg och i bakhytt vid korta. Det är deras röst du hör när det ropas ut (och inte är manuellt). De har sin dörr öppen varje stopp så resenärer kan ta kontakt med dem.

De övervakar dörrarna vid dörrstängning och kontrollerar att inget händer och meddelar oss förare att resenärsutbytet är klart.

Dessutom är de vår ”andrepilot”. Hände något i bakre enheten vid långt tåg kan vi inte komma bak snabbt om vi inte är vid plattform. Tågvärden kan göra det under färd. Denne har också kontroll via videoövervakning vad som sker i tåget.

Om vi skulle svimma av eller bli sjuka. Eller vara med om en olyckshändelse där vi förare inte klarar av att utföra vårt arbete, så tar tågvärden över. De är utbildade och har säkerhetstjänst.

De är guld värda för oss förare. Att ta bort dem är ett stort misstag!" /Maria, lokförare

Källa: Mitt i