Innan valet i september sa Jens Sjöström i en Facebookvideo att avvecklingen av tågvärdar på pendeln var ett "moderat haveri" och ett "förödande beslut" att stoppa avvecklingen av tågvärdarna i kollektivtrafiken.

Med sig på tåget hade man Vänsterpartiet. Efter maktskiftet i höstas ställde V ett krav på att frågan skulle utredas ordentligt för att kunna släppa fram den S-ledda koalitionen tillsammans med MP och C.

Efter att de försökt hantera frågan hela hösten och vintern ska resultatet nu presenteras i trafiknämnden 22 mars. Då är man tillbaka på ruta ett: Tågvärdarna ska avvecklas.

Vänsterpartiet ser det som ett svek, dels mot väljarna och tågvärdarna, men också emot deras överenskommelse.

– Det är ett spel för gallerierna. Vi menar att de inte gjort en ordentlig utredning, säger Lina El Yafi (V), ledamot i trafiknämnden.

MTR:s undersökning

Det är MTR, som sköter pendeln och tunnelbanan åt SL, som också implementerat det nya systemet, med kameror i stället för tågvärdar i kollektivtrafiken. Enligt Lina El Yafi har rapportförfattarna i två veckor gått igenom MTR:s egen dokumentation och inget annat. Viktiga röster, bland annat lokförarnas och tågvärdarnas eget perspektiv saknas. Frågor som hur man ska utrymma tågen, hur lokförarna ska klara olyckor och hur rullstolsburna ska få tillgänglighet till tåget lämnas obesvarade, menar hon.

Pendeltågsförarnas kameror

Vilka blir konsekvenserna, ni har ju ett villkorat samarbete med majoriteten?

– Det handlar om en förtroendekris. Vi måste fundera på hur vi ska gå vidare, bortsett från att vi lägger ett eget förslag om tågvärdarnas framtid i nämnden.

Miljöpartiet trygga efter rapporten

Rapporten har skrivits av konsultfirman WSP. Anton Fendert (MP) ordförande i trafiknämnden menar att han nu kan vara trygg med att allting gått rätt till: Säkerheten och tillgängligheten på tågen kan garanteras utan att tågvärdar åker med.

Vänsterpartiet menar att det gått för fort, att alla perspektiv inte finns med?

– Vi har lyssnat in massor av intressenter. Men poängen med den här rapporten var att den skulle vara oberoende och då har WSP tagit del av den dokumentation som fanns.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd, Region Stockholm.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd, Region Stockholm.

Jann Lipka

Hur ser tidsperspektivet ut?

– Från och med 1 mars kör vi med 50 procent tågvärdar och sista steget sker i september.

För att möta den oro som funnits ska majoriteten också besluta om 1 000 extra personaltimmar i månaden där så kallade kundservice-värdar ska åka på tågen under resten av året.

Socialdemokraterna säger ja till att avveckla tågvärdar men vill inte svara på frågor. Istället hänvisar de till Miljöpartiet.

Delseger för lokförarna: "Vi är glada"

En delseger för pendeltågstrafiken i Stockholm. Så beskriver personalen bakom kampanjen "Rör inte min tågvärd" det politiska beslutet att pausa avvecklingen av tågvärdarna.

ARTIKELN HAR KOMPLETTERATS MED EN KOMMENTAR FRÅN TRAFIKFÖRVALTNINGENS CHEF DAVID LAGNEHOLM.

I tisdags beslöt Trafiknämnden i Region Stockholm att pausa avvecklingen av tågvärdarna i pendeltrafiken och att tillsätta en oberoende utredning av säkerheten och tillgängligheten.

– Hela lokförar- och tågvärdskollektivet på pendeln är glada och lättade. Vi är väldigt många som under en lång tid kämpat för att behålla tågvärdarna på pendeltågen. Så detta beslut är en delseger värd att fira, säger lokföraren Moa Friman, intiativtagare till uppropet "Rör inte min tågvärd".

MTR har planerat att redan under februari köra mellan 30 och 50 procent av pendeltågen utan tågvärdar. Hur snart pausen kan verkställas i praktiken ska nu göras upp i dialog med MTR, meddelar Trafikförvaltningen.

Till Dagens Nyheter har trafikregionrådet Anton Fendert (MP) sagt att "beslutet innebär att MTR:s aviserade neddragning av tågvärdarna i februari pausas".

"Spela med öppna kort"

Moa Friman, lokförare, betonar att många frågetecken återstår. Det faktum att Trafikförvaltningens chef David Lagneholm tidigare var hög chef inom MTR lyfts fram av kritikerna som risk för att utredningen inte blir oberoende.

– Trafikförvaltningen måste därför nu spela med helt öppna kort och visa att de är oberoende och transparenta. Och vi förväntar oss att den tredje part som ska vara en del av utredningen har tidigare erfarenhet av utredningar inom järnvägsbranschen, säger Moa Friman.

David Lagneholm kommenterar till Mitt i:

– De som oroar sig för min relation till MTR där jag tidigare varit anställd kan vara lugna. Jag har sedan min första dag på Trafikförvaltningen varit mycket noggrann i mina kontakter då jag självklart förstod att oro av detta slag kunde finnas. Detta innebar bl a att jag under mitt första halvår inte deltog i beslut avseende vår affär med MTR över huvud taget. Efter snart tre år är MTR för mig en leverantör bland flera, säger han.

David Lagneholm säger också att demokratisk insyn kommer att säkerställas genom att utredningsresultatet redovisas för den politiska ledningen.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) har inte velat kommentera till Mitt i vad tisdagsbeslutet innebär i detalj, när utredningen ska vara klar eller vad som kommer att hända med tågvärdarna på längre sikt.

– Det kan vi svara på först när utredningen är klar, säger Elina Jansson, pressekreterare hos MP i regionen.

"Fortsätta kämpa"

Miljöpartiet var under förra mandatperioden delaktiga i beslutet att ersätta tågvärdarna med kameror och monitorer, för att spara pengar åt SL. Många lokförare har protesterat och hävdat att det försämrar säkerheten. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har efter valet i höstas satt press på MP att pausa förändringen.

– Beslutet i tisdags är en stor seger för Vänsterpartiet, men framför allt för personalen på pendeltågen som har slitit hårt för det här länge, säger Anna Sehlin (V), oppositionsråd i Region Stockholm.

Moa Friman är inte beredd att ta ut någon fullständig seger i förskott:

– Vi kommer fortsätta att kämpa tillsammans för att tågvärdarna ska få vara kvar för gott. Men vi förväntar oss att Trafikförvaltningen meddelar MTR att inga tåg får gå utan tågvärd tills det att utredningen är klar, säger hon.

"Utvecklingen kan inte stoppas"

Oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M) är kritisk och menar att utredningen inte kommer att ge några nya fakta:

– Det hattande som vänsterstyret har ägnat sig åt i den här frågan skapar inga vidare förutsättningar för att planera och utveckla pendeltågstrafiken. Du kan inte stoppa den tekniska utvecklingen med politiska beslut, den avancerar vare sig man gillar den eller inte, säger han till Dagens Nyheter.

MTR avböjer att kommentera och hänvisar till Trafikförvaltningen.

Moa Friman (i mitten) är nöjd över pausbeslutet, men tar inte ut segern i förskott. "Vi kommer fortsätta att kämpa tillsammans för att tågvärdarna ska få vara kvar för gott", säger hon. Bilden är från en manifestation i december.

Moa Friman (i mitten) är nöjd över pausbeslutet, men tar inte ut segern i förskott. "Vi kommer fortsätta att kämpa tillsammans för att tågvärdarna ska få vara kvar för gott", säger hon. Bilden är från en manifestation i december.

Petter Beckman

Tågvärdarna blir kvar: "Vi är lättade"

Avvecklingen pausas – i väntan på utredning ✔ Tamsons (M): Går inte att stoppa

V kräver besked om tågvärdarnas framtid

Tiden håller på att rinna ut. Om avvecklingen av tågvärdarna ska hinna pausas måste beslutet tas nu. Det menar Vänsterpartiet i Region Stockholm, som efterlyser ett klarare besked från regionstyret.

Kan tryggheten och tillgängligheten på pendeltågen i Stockholm garanteras utan tågvärdar? Den omstridda frågan ska nu utredas på nytt.

Trafiknämndens politiker väntas ta det formella beslutet att starta utredningen på tisdag den 24/1.

– Vi hoppas att utredningen ska gå snabbt och att vi sen ska få en återrapportering till nämnden, säger Elina Jansson, pressekreterare hos trafikregionrådet Anton Fendert (MP).

Men Vänsterpartiet, som har gett sitt stöd till den nya koalitionen av S, MP och C, oroar sig ändå för att den gemensamma uppgörelsen som träffades efter valet 2022 inte kommer att hållas.

"Allvarlig risk"

I den uppgörelsen sägs tydligt att avvecklingen av tågvärdarna ska pausas medan utredningen pågår.

– De har fortfarande inte lagt något konkret uppdrag till förvaltningen om pausandet. Vi ser det som en allvarlig risk att de kommer att låta avvecklingen fortsätta, för att det är enklast så, säger Anna Sehlin, gruppledare för V i Trafiknämnden.

– Vi ser det som en allvarlig risk att de låter avvecklingen fortsätta, säger Anna Sehlin (V).

– Vi ser det som en allvarlig risk att de låter avvecklingen fortsätta, säger Anna Sehlin (V).

Petter Beckman

I Trafiknämndens verksamhetsplan står pausen omnämnd, men finns inte med som någon egen punkt i listan med uppdrag som förvaltningen är skyldig att återrapportera till nämnden.

MP tycker att V oroar sig i onödan.

"Försöker inte blåsa V"

– Det är ingen som försöker blåsa Vänsterpartiet. Vi är väl medvetna om att vi är beroende av deras mandat. Pausen kommer att ske parallellt med utredningen, säger MP-pressekreteraren Elina Jansson.

Men Anna Sehlin tycker att det nya styret slirar för mycket.

– Mitt tålamod sträcker sig fram till den 24 januari. Sen måste det vara mer än glasklart. Vi vill inte ha den situation vi har idag, att varken MTR eller Trafikförvaltningen anser sig ha fått något direktiv om pausen, säger Anna Sehlin (V).

Tågvärdar har bytt jobb

Under hösten och vintern har MTR jobbat vidare enligt den tidigare avvecklingsplanen, med följden att många tågvärdar redan har slutat och bytt jobb. Samtidigt har kameratekniken krånglat och en majoritet av lokförarna har vägrat köra utan tågvärdar ombord.

En majoritet av lokförarna har motsatt sig att köra tågen utan tågvärdar.

En majoritet av lokförarna har motsatt sig att köra tågen utan tågvärdar.

Mostphotos

MTR:s plan är att avvecklingen ska vara helt genomförd i slutet av sommaren och att lokförarna då ska känna sig trygga med att själva hålla koll på säkerheten via monitorer i förarhytten.

– Det brinner i knutarna. Det går ju inte att utreda tågvärdarnas roll om de inte längre finns kvar. Det är nu beslutet måste tas, säger Anna Sehlin (V).

Redan smygstartat

Enligt Anton Fenderts (MP) kansli har utredningen redan smygstartat, något som förnekas av Trafikförvaltningen.

– Det vi har gjort är att samla tidigare underlag för att så gott som möjligt förbereda inför eventuella nya uppdrag, säger Elin Lindström på Trafikförvaltningens pressavdelning.

Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Pendeltågen säger att han inte känner till att någon utredning skulle ha påbörjats.

– Vi har återkommande avstämningar med Trafikförvaltningen där vi redovisar hur förändringen till den nya arbetsmodellen framskrider, inklusive sammanställningar av risker. Men utöver det har jag ingen information om någon utredning, säger han.

Måste vara mer än glasklart

MP och C var med på avvecklingen

Både MP och C satt med i det tidigare M-ledda regionstyret och stod sommaren 2021 bakom beslutet att avskaffa tågvärdarna och ersätta dem med kameror.

I den nya konstellationen efter valet 2022 är det V och S som har pressat på för att få till stånd både en ny utredning och en paus.

Kruxet har varit att den nya majoriteten hittills inte har kunnat beordra vare sig någon paus eller någon utredning eftersom MP inte tagit över ordförandeklubban i Trafiknämnden förrän nu i januari.

Under tiden har avvecklingen fortsatt. Motivet är att spara pengar åt SL på minskad personal, runt 150 miljoner kronor per år. Investeringen i ny teknik har kostat knappt 300 miljoner.

Källa: Mitt i

En majoritet av lokförarna har motsatt sig att köra tågen utan tågvärdar.

En majoritet av lokförarna har motsatt sig att köra tågen utan tågvärdar.

Mostphotos

Kräver besked om tågvärdarnas framtid en gång för alla
Vänstern ryter ifrån: "Måste vara mer än glasklart". Svaret: "Ingen försöker blåsa er"