Kan tryggheten och tillgängligheten på pendeltågen i Stockholm garanteras utan tågvärdar? Den omstridda frågan ska nu utredas på nytt.

Trafiknämndens politiker väntas ta det formella beslutet att starta utredningen på tisdag den 24/1.

– Vi hoppas att utredningen ska gå snabbt och att vi sen ska få en återrapportering till nämnden, säger Elina Jansson, pressekreterare hos trafikregionrådet Anton Fendert (MP).

Men Vänsterpartiet, som har gett sitt stöd till den nya koalitionen av S, MP och C, oroar sig ändå för att den gemensamma uppgörelsen som träffades efter valet 2022 inte kommer att hållas.

"Allvarlig risk"

I den uppgörelsen sägs tydligt att avvecklingen av tågvärdarna ska pausas medan utredningen pågår.

– De har fortfarande inte lagt något konkret uppdrag till förvaltningen om pausandet. Vi ser det som en allvarlig risk att de kommer att låta avvecklingen fortsätta, för att det är enklast så, säger Anna Sehlin, gruppledare för V i Trafiknämnden.

– Vi ser det som en allvarlig risk att de låter avvecklingen fortsätta, säger Anna Sehlin (V).

– Vi ser det som en allvarlig risk att de låter avvecklingen fortsätta, säger Anna Sehlin (V).

Petter Beckman

I Trafiknämndens verksamhetsplan står pausen omnämnd, men finns inte med som någon egen punkt i listan med uppdrag som förvaltningen är skyldig att återrapportera till nämnden.

MP tycker att V oroar sig i onödan.

"Försöker inte blåsa V"

– Det är ingen som försöker blåsa Vänsterpartiet. Vi är väl medvetna om att vi är beroende av deras mandat. Pausen kommer att ske parallellt med utredningen, säger MP-pressekreteraren Elina Jansson.

Men Anna Sehlin tycker att det nya styret slirar för mycket.

– Mitt tålamod sträcker sig fram till den 24 januari. Sen måste det vara mer än glasklart. Vi vill inte ha den situation vi har idag, att varken MTR eller Trafikförvaltningen anser sig ha fått något direktiv om pausen, säger Anna Sehlin (V).

Tågvärdar har bytt jobb

Under hösten och vintern har MTR jobbat vidare enligt den tidigare avvecklingsplanen, med följden att många tågvärdar redan har slutat och bytt jobb. Samtidigt har kameratekniken krånglat och en majoritet av lokförarna har vägrat köra utan tågvärdar ombord.

En majoritet av lokförarna har motsatt sig att köra tågen utan tågvärdar.

En majoritet av lokförarna har motsatt sig att köra tågen utan tågvärdar.

Mostphotos

MTR:s plan är att avvecklingen ska vara helt genomförd i slutet av sommaren och att lokförarna då ska känna sig trygga med att själva hålla koll på säkerheten via monitorer i förarhytten.

– Det brinner i knutarna. Det går ju inte att utreda tågvärdarnas roll om de inte längre finns kvar. Det är nu beslutet måste tas, säger Anna Sehlin (V).

Redan smygstartat

Enligt Anton Fenderts (MP) kansli har utredningen redan smygstartat, något som förnekas av Trafikförvaltningen.

– Det vi har gjort är att samla tidigare underlag för att så gott som möjligt förbereda inför eventuella nya uppdrag, säger Elin Lindström på Trafikförvaltningens pressavdelning.

Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Pendeltågen säger att han inte känner till att någon utredning skulle ha påbörjats.

– Vi har återkommande avstämningar med Trafikförvaltningen där vi redovisar hur förändringen till den nya arbetsmodellen framskrider, inklusive sammanställningar av risker. Men utöver det har jag ingen information om någon utredning, säger han.