Fackförbund och kampanjen Rör inte min tågvärd har varnat för att lokförare kan sjukskriva sig eller välja att ta sig själva ur tjänst till följd av att tågvärdarna tas bort. Och det är just det som hänt: 35 lokförare dök inte upp på jobbet i dag.

– Vi lokförare har mått dåligt länge och det här blev kulmen på det, säger Nils Westberg Ahlmark från Rör inte min tågvärd.

MTR bekräftar att personalbristen beror på hög sjukfrånvaro, bland annat bland lokförarna, men säger att det inte gått att förutse.

– Vi har inte vetat i förväg att personal skulle sjukanmäla sig, säger Erik Söderberg, presschef på MTR.

Samtidigt hävdar Nils Westberg Ahlmark att de 35 förarna meddelade redan i går att de inte skulle komma till jobbet.

Facket har larmat om det som nu hänt, varför var ni inte förberedda?

– Vi visste inte om det. Och situationen är den att vi är sårbara oavsett om informationen förmedlas en dag i förväg, eftersom det råder generell lokförarbrist i Sverige, säger Erik Söderberg.

Föraren: Fick inte heller köra tåg med värd

Från och med i morgon, torsdag, kommer läget i pendeltrafiken vara något bättre, eftersom MTR kommer ha anpassat trafikupplägget för att täcka upp för manfallet.

– Då kommer vi ha en reducerad trafik med 17 procent, vilket är bättre än det var i dag. Det kommer pågå till och med måndag den 6 mars. Det kommer köras färre tåg men vara stabilare. Vi vill undvika att ställa in tåg, säger Erik Söderberg.

Men problemen hade inte behövt vara så stora, enligt Nils Westberg Ahlmark. Han hävdar att lokförare som dök upp på jobbet i dag, men vägrade köra utan tågvärd, blev borttagna från alla turer – även de med tågvärd ombord.

– Då har alla tåg plockats bort.

Erik Söderberg på MTR:s presstjänst säger att han inte har fått någon sådan information.