Utdraget. Arbetet med cykel- och gångvägarna på Bällsta bro fortsätter att ta längre tid än väntat. Så här ska det se ut när allt är klart. Foto: Stockholms stad

Öppningen av bron försenas – igen

Redan i augusti var det tänkt att bilarna skulle få börja rulla som förr på Bällsta bro igen. Det är gamla nyheter, nu är budet den 22 november.

  • Publicerad 12:04, 20 okt 2021

Flera läsare har hört av sig med undringar om vad som egentligen händer med bygget på bron mellan Bromma och Sundbyberg. Eller projektet som aldrig verkar ta slut, som en tipsare kallar det.

Ny tidsjustering

En detalj som har väckt reaktioner är att datumet för när bron öppnas för biltrafik igen har skjutits fram i omgångar. I somras skrev Mitt i om att öppningen skulle flyttas från den 15 augusti till den 5 september på grund av så kallad vattenbilning av betongen.

Nu är det alltså i stället den 22 november som gäller innan bron öppnar helt – även om den redan nu är öppen delvis för biltrafik.

Enligt trafikkontoret beror justeringarna av datum på att bron är gammal och att handlingarna som de har projekterat efter "inte stämt med verkligheten". Exempelvis har inte ledningar och rör i mark legat som på ritningarna, uppger Margit Norén som är projektledare på förvaltningen.

– Det är vanligt när det är gamla handlingar, säger hon.

Margit Norén förklarar det med att handlingar förr kunde arkiveras efter ett byggprojekt utan att uppdateras. Hon poängterar att tidsplanen för Bällsta bro-projektet i sin helhet inte påverkas, utan endast datumet för när bron öppnar helt för trafik igen.

– Det är klart att det ger olägenheter, men det finns andra sätt att ta sig fram. Det tar inte många minuter att åka runt. Och de som går eller cyklar berörs inte.

Vad talar för att ni håller tidsplanen den här gången?

– Nu är det inte så många grejer till som kan dyka upp. Det är klart att vi jobbar för att den här tiden ska hållas.

Både på sociala medier och i Mitt i:s tipskorg finns vittnesmål om hur bilister har använt sig av bron – fast den har varit avstängd för dem.

Gör projektet dyrare

Margit Norén är medveten om att inte alla har hållit sig till spelreglerna.

– Det har varit ett problem, säger hon.

Vilka åtgärder har ni vidtagit till följd av detta?

– Vi har skyltat jättemycket, överallt. Om man mot förmodan missar fyra skyltar finns en femte. Vi har haft polis på plats som bötfällt dem som kört fel, och även trafikvakter.

– Det gör att projektet blir dyrare och tar längre tid att bli färdigt.

Nya cykelbanor på Bällstabron nästa år

Fakta: Ska bli säkrare för cyklister på Bällsta bro

Stockholms stad och Sundbybergs stad bygger cykelbanor för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

På bron finns fyra körfält för motorfordon. Samtliga bevaras men smalnas av, likaså gångbanorna.

I ett tidigare skede fanns planer på att ta bort ett helt körfält för att göra plats för cyklisterna, men enligt en trafikanalys skulle det innebära problem för buss- och motortrafikens framkomlighet.

Även korsningarna Bällsta bro/Hamngatan och Bällsta bro/Karlsbodavägen rustas upp.

Arbetet i området inleddes i slutet av juni.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre