Att bada på vintern har blivit populärt, och de senaste åren har Mitt i rapporterat om hurtiga stockholmare och deras iskalla dopp runt om i stan.

De som bor inom Östermalms stadsdelsområde har dock behövt vara lite mer kreativa för att hitta lämpliga platser.

Tidigare i vinter fick stadsdelsförvaltningen in ett medborgarförslag från en Östermalmsbo som en gång för alla vill ha en ordentlig anläggning för ändamålet.

"Ibland har jag undrat varför det med allt vatten kring Djurgården inte finns någon gemensam anläggning för bastubad/vinterbad av den typ som Fredhälls badklubb varit centrum för på Kungsholmen i 100 år", skriver Östermalmsbon.

Gärna med lite mer folklig profil – och därmed folkliga priser, menar förlagsställaren.

"Det skulle bli en stor succé med en lokal anläggning för bastu/vinterbad och det är trevligt om sådant sker på ideell grund i stället för kommersiell, som i Fredhäll".

Om han blir bönhörd återstår att se.

Under förra året tog miljöförvaltningen fram en stor handlingsplan för nya bad i Stockholms stad.

Där pekade de ut tre möjliga platser inom Östermalms stadsdelsområde: Nobelparken, Isbladsviken och en vik vid Täcka udden på Djurgården.

De är dock av olika skäl inte aktuella.

Avlopp för dagvatten och bräddning är ett. En småbåtshamn ett annat. Och så är det markfrågan.

– Det mesta av strandlinjen består av kajer eller ligger inom Djurgårdsförvaltningens ansvarsområde, säger Fredrik Ekroth, landskapsarkitekt vid parkmiljöavdelningen norra innerstaden.

Av de tre utpekade förslagen är det bara Nobelparken, på norra sidan om Djurgårdsbrunnsviken, som ligger inom stadsdelens ansvarsområde.

– Det ligger inom nationalstadsparken, då är det knepigt att exploatera naturmark. Stadsdelsförvaltningen har inte för avsikt att anlägga något nytt bad just nu.

Däremot kommer exploateringskontoret sannolikt att ge privata aktörer möjlighet att anlägga ett offentligt bad i området Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden.

– Det är det alternativ som ligger närmast till hands. Där är tanken att det ska vara en anläggning som även kan fungera som vinterbad, säger Fredrik Ekroth.