NEGATIV TREND. Antalet bekräftade fall av covid-19 i Stockholm ökar. Nu är antalet smittade åter över 1 000 per vecka. "Oroväckande, men inte överraskande", menar länets hälso- och sjukvårdsdirektör. Foto: Mikael Andersson

Ökningen fortsätter: Åter över 1 000 nya covidfall i veckan

Antalet covid-19 fall fortsätter öka i Stockholm, och allt fler behöver sjukhusvård för smittan. Samtidigt flaggar Folkhälsomyndigheten för att det kan bli aktuellt med en tredje dos vaccin. Men beskeden är vaga, vilket upprör de styrande regionspolitikerna.

  • Publicerad 09:04, 4 aug 2021

I förra veckan uppmättes 1 245 nya fall av covid-19 i Stockholms län, bekräftar regionen i sin veckorapport. Det är en ökning med 20 procent jämfört med veckan innan, då 1 025 fall konstaterades.

Även antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 ökar. Från 34 personer förra veckan, till 47 i dag.

– Det är oroväckande men inte överraskande. Smittspridningen har ökat fem veckor i rad nu. Ju fler smittade vi har, desto fler patienter kommer att behöva vård, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso - och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, i ett uttalande.

Inga nya dödsfall har rapporterats in.

Kan vara fullbokat nästa vecka

Johan Bratt uppmanar alla som inte vaccinerat sig än att göra det så fort som möjligt.

Just nu finns det många lediga tider, menar han. Men det kan förändras redan nästa vecka.

– Nästa vecka öppnar vi för 16-17-åringarna, då kan det i början av veckan bli högre tryck, säger han.

Oklara besked kring dos tre

Folkhälsomyndigheten flaggade under tisdagen för att det kan bli aktuellt med en tredje vaccindos nästa år, i vissa fall redan till hösten.

Men beskeden är oklara, och enligt myndigheten beror omfattningen av en tredje vaccindos på om nya virusmutationer av viruset skulle uppstå samt vad forskningen visar om vacciners skyddseffekt över tid.

Men det beskedet är inte nog för stockholmarna, menar regionens hälso- och sjukvårdsregionråd, Anna Starbrink (L).

– Vi har vaccindoser och just nu lediga tider, och vi har hela strukturen för vaccination på plats. Vi är beredda att sätta igång med en tredje dos till äldre och riskgrupper så snart som möjligt. Jag vill att staten ger ett tydligare besked om dos 3 av covid-vaccinet. Regionerna behöver veta om vi ska behålla vår välutbyggda vaccinationskapacitet till dos 3 och säkerställa att vi får nödvändigt vaccin och ekonomiska förutsättningar, säger hon i ett uttalande.