På Ersta nya sjukhus vid Stigbergsparken bedrivs primärvård, rehabilitering och röntgen. Dessutom erbjuds specialistvård inom medicin, kirurgi och anestesi samt palliativ vård för barn och vuxna.

Den första patienten togs emot 8 augusti.

Under hösten öppnar också en ny geriatrisk klinik.

– Målet är att skapa sammanhållna vårdkedjor för de äldre och på sikt skapa ett nytt äldrecentrum i staden, säger sjukhuschef Sara Lindholm Larsson, i en kommentar.

Det nya huset har plats för 90 vårdplatser, jämfört med tidigare 53. Sjukhuset ska kunna ta emot 100 000 öppenvårdsbesök om året. De fem operationssalarna har kapacitet för 6 000 operationer per år.

Sjukhuset får tre entréer: Folkungagatan 125 och Fjällgatan 44 och 45.

Prislappen landade på runt två miljarder kronor och enligt Ersta diakoni höll projektet både tidplan och budget.

Här görs ordentlig plats för 100 000 patienter om året

I över hundra år har stockholmare kunnat söka vård på Ersta sjukhus – men med ett sekel på nacken lämnar lokalerna en del att önska. Nu är bygget av det helt nya sjukhuset i full gång.

Det råder febril aktivitet inne i det som ska bli nya Ersta sjukhus. Det slipas, borras och snickras. Mitt i kakafonin dundrar ”Zombie” med The Cranberries från en högtalare någonstans.

I snitt jobbar 200 yrkesarbetare här varje dag.

– Vi har haft det lite tufft med sjukfrånvaro under sista smittvågen, men det går att jobba ikapp. Vi håller tidsplanen, trots pandemi och materialbrist. Peppar, peppar, säger projektchefen Jonas Ringström.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-satts-spaden-i-jorden-for-nya-ersta-sjukhus/lmsfl!6405273/

https://www.mitti.se/nyheter/drottningen-tog-spadtag-pa-nya-ersta-sjukhus-valdigt-spannande/lmsir!6940403/

Anrik vårdverksamhet

Ersta diakoni uppförde ett sjukhus på platsen redan 1864, men efter några decennier var lokalerna för små. Med hjälp av insamlade medel från allmänheten och pengar från staden kunde man bygga det sjukhus som än i dag är drift.

Men det sjukhuset, som invigdes 1907, har nu gått samma öde till mötes som sin föregångare. Det behövs mer plats för att möta ett växande behov av vårdplatser och specialiserad vård.

https://www.mitti.se/nyheter/bygget-vid-ersta-sjukhus-vacker-protester/lmpas!326456/

En utmaning

Bygget av nya sjukhuset började 2019 med att två tomställda fastigheter och sjukhusparken revs för att göra plats för markarbeten.

– 38 000 kubikmeter berg har sprängts bort. På sina ställen är nya sjukhuset bara 70 centimeter från det gamla. Bygget har helt klart varit en utmaning, men det har gått bra, säger Jonas Ringström.

– Träd som fälldes i parken ska användas till receptionsdisken. Det är fint att de återanvänds.

https://www.mitti.se/nyheter/se-film-nu-rivs-delar-av-ersta-sjukhus/repsgd!mKWJ67OusRfl5OHNJiQYqQ/

I modern förpackning

Nya sjukhuset ska innehålla samma funktioner som det gamla – som hospice, kirurgi, vårdcentral och gastromottagning – men med högre kapacitet och tillgänglighet både för patienter och anställda.

– Personalens input har varit viktig för att allt ska fungera så bra som möjligt. Vi har ett helt nytt tänk kring flöden. Gamla sjukhuset var vackert, men inte smidigt, säger Lina Lindkvist, kommunikationsansvarig för nya sjukhuset.

– Våra tidigare operationssalar var inte moderna. Här kan alla typer av ingrepp göras i alla fem salar.

Nya sjukhuset ska ha 90 vårdplatser, jämfört med tidigare 53. De är nästan uteslutande mindre enkelrum, vilket ska minska risk för infektion och underlätta städning. Närmare till väggar och handtag ska även minska risken för fallolyckor.

Samlar verksamheter

Rakt in från huvudentrén ska man komma till receptionen och hissarna, som är navet i byggnaden. Avdelningar för dagsbesök och med fler som kommer och går placeras längre ner i huset.

Huvudentrén hamnar på Folkungagatan.

– Det gör jätteskillnad för tillgängligheten. Varje dag möter jag patienter som pustar ut på väg upp för Erstagatan, säger Lina Lindkvist.

Än är det inte helt klart vad det ska bli av gamla sjukhuset, men förhoppningen är att det även där ska gå att fortsätta med vårdverksamhet.

– Vi ska fortsätta erbjuda mottagningsvård, kirurgi, heldygnsvård och patientnära forskning precis som i dag, men vi kommer att kunna hjälpa fler. Vi skapar också förutsättningar för att öppna nya verksamheter, säger Lina Lindkvist.

Nya sjukhuset väntas stå klart i augusti 2023, då ska även de första patienterna tas emot.

Vi har haft det lite tufft med sjukfrånvaro under sista smittvågen, men det går att jobba ikapp

Nya sjukhuset i korthet

Vårdplatser: 90.

Yta: Åtta våningarplan samt källare.

Patientbesök/år: 100 000.

Operationer/år: 6 000.

Operationssalar: 5.

Klart: Augusti 2023.

Kostnad: 2,2 miljarder kronor.

Nytt som byggs: I entréplan byggs möjlighet för ett apotek och kafé att flytta in. Mot Folkungagatan ska en ny park anläggas. En mindre park anläggs även mellan nya sjukhuset och gamla sjuksköterskehemmet.

Det nya sjukhuset ska innehålla diagnostik, mottagning, kirurgi och heldygnsvård. Det motsvarar gamla sjukhuset, men med möjlighet att ta emot fler patienter.

Källa: Ersta diakoni

Ersta diakoni

Är en ideell förening.

Grundades 1851 och samma år öppnade Svenska diakoniss-sällskapets sjukhus på Kungsholmen. Det var även den första sjuksköterskeskolan i Sverige.

1864 flyttade de till Erstaklippan.

Det nuvarande sjukhuset invigdes 1907. Det genomgick en stor renovering på 60-talet, flera 1700- och 1800-talshus revs för att ge plats åt sjukhusets verksamhet.

2019 revs psykiatriska avdelningen och sjukhusparken för att ge plats åt nya sjukhuset.

I dag bedriver Ersta diakoni bland annat kyrklig verksamhet, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, utbildning, forskning, fastighetsförvaltning och konferens och hotell.

Källa: Ersta diakoni