Järva har blivit en stadsdel, och så småningom är tanken att alla tjänstemän inom förvaltningen ska sitta tillsammans i en gemensam byggnad.

I nuläget sitter före detta Spånga-Tensta i helt nyrenoverade lokaler vid Elinsborgsbacken i Tensta, medan tidigare Rinkeby-Kista sitter i Kista industriområde.

På de sista nämndmötena innan sammanläggningen meddelade styret att man vill utreda Kämpingeskolan i Tensta som plats för den nya förvaltningen. I dagsläget fungerar byggnaden som evakueringsskola.

Kritiseras av M

Det hela får dock skarp kritik. Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i nya Järva stadsdelsnämnd, menar att förslaget både är oekonomiskt och osäkert.

– Senast 2019 förkastades Kämpingeskolan som förslag på förvaltningslokal för Spånga-Tensta eftersom den ansågs för dyr att renovera. Man kommer troligtvis behöva blåsa ur hela byggnaden i princip. Nu har Spånga-Tensta dessutom nyss flyttat in i ett sprillans nytt kontor, och jag tycker det är ett enormt slöseri av resurser att inte utnyttja de lokaler vi redan har, säger han.

Han påpekar att styrande i staden tidigare gjort flertalet försök att få ut centralförvaltningar till Tensta utan framgång, och att det därför kan bli svårt att fylla lokalerna på Elinsborgsbacken när förvaltningen flyttar.

– Man borde fundera på att ha så mycket som möjligt av förvaltningen ute i de olika områdena i stadsdelarna i stället, låta dem vara kvar i existerande lokaler. Att lägga samman allt för dyra pengar och dessutom behöva betala dyr hyra för de redan existerande, nyrenoverade lokalerna som sedan kommer tömmas känns bara dumdristigt. Förslaget är tunt, det finns inget riktigt tidsperspektiv och ingen ordentlig kostnadskalkyl.

Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i Järva stadsdelsnämnd, är skeptisk mot utredningen av Kämpingeskolan.

Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i Järva stadsdelsnämnd, är skeptisk mot utredningen av Kämpingeskolan.

Stefan Källstigen

Andra förutsättningar

Rashid Mohammed (V), ordförande i Järva stadsdelsnämnd, är av en annan åsikt.

– Det fanns flera förslag på platser som skulle kunna utredas och vi kom fram till att det här är det bästa alternativet. Det är det som är snabbast att genomföra: Man skulle enligt våra beräkningar kunna flytta in kring våren 2026, om allt går enligt plan. Det är även den plats vi tror är bäst sett utifrån medarbetarnas behov. Det finns gott om utrymme, det är nära kollektivtrafiken och centralt i Tensta.

Rashid Mohammed (V), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Rashid Mohammed (V), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Vänsterpartiet

Hur kommer det sig att man har skolan som förslag, trots att den tidigare dömts ut just på grund av höga kostnader?

– Det var aktuellt att utreda platsen för Spånga-Tenstas förvaltning för några år sedan, och då hade man vissa budgetramar att förhålla sig till. Nu ser förutsättningarna annorlunda ut, det är 250 medarbetare från Spånga-Tensta och 390 från Rinkeby-Kista som ska få plats tillsammans. Jag ser snarare det här som det mest kostnadseffektiva alternativet, man rustar upp en äldre fastighet i stället för att bygga nytt, säger Rashid Mohammed, och påpekar att han inte tror att det kommer bli några problem med att fylla lokalerna på Elinsborgsbacken med annat.

– Det finns många som är i behov av kontorslokaler, säger han.

Finns det risk att man får sämre lokal förankring när allt flyttar till en och samma plats?

– I och med sammanläggningen blir vi faktiskt mer lokala, eftersom vi börjar med våra mobila enheter där all personal från förvaltningen kommer åka ut och finnas på plats mer lokalt i våra områden, så det är ingen risk.