En stor del av Jan Carlssons tomt är uppochnedvänd. Stora kokor av gräsmatta har fläkts upp och så här ser tomten ut regelbundet.

– Jag funderar på att flytta härifrån. Jag brukar gå ut och vända på kokorna och köra högtryckstvätten över så att det flyter ut. Den här delen har varit plöjd så många gånger att den är som en kullerstensgata, säger han.

När vildsvinen inte bökar sönder gräsmattan välter de soptunnor på vägen. Jan Carlsson har spikat fast den i en trästubbe men för några veckor sedan rev vildsvinen loss den ändå. Han har fler gånger sett besökarna.

Så här såg det ut en morgon nyligen när Jan Carlsson från Dalarö haft besök av vildsvin under natten.

Så här såg det ut en morgon nyligen när Jan Carlsson från Dalarö haft besök av vildsvin under natten.

Jan Carlsson

– Runt två på natten så har jag hört bankande. Det låter nästan som att de är på väg in i huset. När man drar upp rullgardinen står de här utanför. De har varit så många som sex, åtta stycken någon gång med kultingar.

Jan Carlsson upplever att det är värre i år än på länge och att de kommer närmre huset. Vildsvinens frammarsch är en snackis.

–  Alla som har en tomt på Dalarö vet om problemet. Jag vill veta vem som är ansvarig – är det meningen att människor ska behöva bygga in sig i fort?

Jan Carlsson på Dalarö får ofta sin tomt upplöjd av vildsvin.

Jan Carlsson på Dalarö får ofta sin tomt upplöjd av vildsvin.

Anna Ludvigsson

Privat mark

Men enligt Andreas Norlin, biträdande markförvaltare på kommunen, har anmälningarna om vildsvin tvärtom minskat i år. Majoriteten av anmälningarna kommer från Muskö och Dalarö. Däremot har man sett att vildsvinen, särskilt på Muskö, rör sig mot mer tätbebyggda områden.

"Kommunen kan utöva skyddsjakt på vår egen mark, när det gäller övriga fastigheter ligger ansvaret på fastighetsägaren. En begränsande faktor för våra insatser är att kommunen äger relativt små och ofta bebyggda fastigheter på både Muskö och Dalarö", skriver han i ett mejl till Mitt i.

De ansvarar inte för viltförvaltningen på privata marker. Där är det Naturvårdsverket, som är nationell jakt- och viltmyndighet, som har ansvaret. På regional nivå ligger ansvaret hos Länsstyrelsen.

"Våra insatser i dag består av jakt och skyddsjakt, utöver det försöker vi få till samverkan mellan fastighetsägare för god effekt när det gäller till exempel åtling, jakt och informationsutbyte", skriver Andreas Norlin.

Jan Carlsson på Dalarö försöker på olika sätt fästa sina papperskorgar. En gång fick han förslaget att hänga upp dem i träd.

Jan Carlsson på Dalarö försöker på olika sätt fästa sina papperskorgar. En gång fick han förslaget att hänga upp dem i träd.

Anna Ludvigsson

Säkrade soptunnor och stängsel

Kommunen rekommenderar privata fastighetsägare att säkra soptunnor, begränsa fågelutfodring, ha stängsel runt fastigheten och hålla rent från fallfrukt, för att begränsa födan som vildsvinen vill åt. Bor man i en samfällighet rekommenderas man att kontakta ordförande för att komma överens med fastighetsägaren om åtgärder.

Så länge ska Jan Carlsson pussla ihop sin gräsmatta igen.

– Det finns så klart värre saker i världen men det är verkligen ett problem för oss här. När det ser ut så här blir jag helt uppgiven.

För att åtgärda gräsmattan vänder han tillbaka kokorna som bökats upp och spolar med högtrycktstvätt.

För att åtgärda gräsmattan vänder han tillbaka kokorna som bökats upp och spolar med högtrycktstvätt.

Anna Ludvigsson