Sopkärl. Containrarna har präglat stadsbilden i Skarpnäck sedan slutet av 2019. Foto: Patrik Wirén

Nytt beslut om Skarpnäcks sopsug

Nu händer det saker kring renoveringen av Skarpnäcks sopsug. Ett avtal finns på bordet, liksom ett löfte om att det omfattande arbetet ska vara avslutat innan årsskiftet.

  • Publicerad 12:01, 15 jun 2021

Så sent som i förra veckans tidning kunde vi berätta att ett beslut är fattat. Skarpnäcks sopsug ska slutligen renoveras. Vad gällde tidsplanen förväntades arbetet vara igång efter sommaren – i bästa fall.

Till slut: Nu ska sopsugen repareras

Men nu ser det ut att komma igång tidigare än så.

Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening, som äger sopsugssystemet, har fått ett anbud från en entreprenör som nu får uppdraget att utföra det omfattande grävarbetet.

Richard Arvelius, ledamot i styrelsen för samfälligheten, förklarar att det har funnits en stor osäkerhet kring tidigare anbud på grund av alltför många förbehåll. Det har skapat en otydlighet kring hur stor slutkostnaden egentligen skulle bli.

– Vi har nu, till skillnad mot tidigare, fått ett anbud som ska innebära så få extrakostnader som möjligt, säger han.

Han säger även att det finns ett löfte hos entreprenören att renoveringen ska vara klar innan årsskiftet.

Nu väntar bara en extrastämma där det ska beslutas hur arbetet ska finansieras.

– Vi ska försöka kalla till extrastämma så snart det går, enligt regelverket. Man måste kalla minst två veckor innan. I de bästa av världar får vi ut kallelsen redan denna vecka, då kan stämman hållas framåt midsommar, säger han.

Sopsam (Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening), består av tretton bostadsrättsföreningar och fem bolag i stadsdelen. Även Stockholms stad är andelsägare.

Sopsugen

Närmare 3 400 hushåll har påverkats av den nedstängda sopsugen som sträcker sig från Vinggatan i norr till Pilotgatan i söder.

Sopsugssystemet ägs av Sopsam (Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening), bestående av tretton bostadsrättsföreningar och fem bolag i stadsdelen. Även Stockholms stad är andelsägare.

I väntan på beslut har containrar placerats ut i kvarteren där de boende kan slänga sina sopor, någonting som skapat oro för att råttor letat sig in i bostadsområdet.

Visa merVisa mindre