Med entusiasm meddelar Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad, att staden nu tar över en stor del av vuxenutbildningen i egen regi.

Efter den nyligen avslutade upphandlingen kommer staden att öka sitt ansvar från att ha hanterat 18 procent av vuxenutbildningen till 40 procent. Staden återtar full kontroll över SFI studieväg 1 och en stor del av vård- och omsorgsutbildningen.

Målet är att höja kvaliteten så att fler nyanlända kan etablera sig på arbetsmarknaden samt att säkra kompetensförsörjningen till stadens förskolor och omsorg.

"Känna sig trygga"

Wanngård poängterar att det är utmanande att upprätthålla en hög kvalitet när det finns för många aktörer inblandade.

Hur säkerställer ni att kvaliteten blir bättre i er regi?

– Jag kan ju inte garantera att det är blir 100 procent rätt och riktigt i egen regi. Men då har vi den demokratiska kontrollen och studenterna kan känna sig trygga i att om det skulle vara något så kan de larma tack vare stadens visselblåsarfunktion.

Tar bort betygsbonusen

Samtidigt tar staden bort betygsbonusen för de upphandlade leverantörerna, som innebär en extra ersättning på 25 procent när elever får godkänt betyg.

Detta gör man för att motverka att falska betyg utfärdas för att tjäna pengar.

– Vi vill att fler ska gå igenom med godkända och korrekta betyg som motsvarar den utbildning man har, säger Karin Wanngård.