Ny solteknik som gör att vattnet värms upp, plats för food truck och nya omklädningsrum. Det väntar besökarna när nya Nytorpsbadet är klart.

Men alla badsugna får ge sig till tåls. Trots att badet bedömdes vara i skriande behov av en akut renovering för ett par år sedan så skjuts nu arbetet fram. Staden har insett att det är bättre att vänta på att detaljplanen för hela Nytorps gärde klubbas först.

650 bostäder på gärdet

Även badet behöver nämligen tillgång till den nya bilväg som planeras i samband med det nya bostadsområdet, med bland annat 650 bostäder, som är tänkt att byggas på fältet.

Som det ser ut nu kan detaljplanen klubbas 2025 och dessförinnan är en renovering inte aktuell. Staden har dock vidtagit vissa åtgärder för att badet ska kunna hållet öppet som vanligt i sommar, till exempel har de fixat i ordning pumparna till bassängerna.

I år öppnar Nytorpsbadet den 10 juni.