Det har stormat kring Högdalens simhall. Först försenades renoveringen med flera år och blev 130 miljoner kronor dyrare än planerat. När hallen till mångas glädje öppnade i juni förra året var det utan träningsutrustning. På grund av överklagade upphandlingar var det först i slutet av februari i år som gymmet kunde öppna för besökare.

Nu har undervisningsbassängen, där det bedrivs simskola, gått sönder. Den är helt ny och byggdes upp från grunden under renoveringen, men två rör läcker. Nu har fastighetskontoret en dialog med entreprenören för att komma fram till vilka åtgärder som ska vidtas. Till dess kan man inte ge något svar på när bassängen kan börja användas igen.

"Behöver mer tid"

– Vi har haft ett läckage, så vi har tömt bassängen och filmat rören för att lokalisera felet. Två läckor har kunnat identifieras. Det är skador på rören, cirka fem centimeter stora hål. Vi vet inte än hur de har uppstått, men för en nära dialog med vår entreprenör och diskuterar möjliga åtgärder, säger Linda Laine, pressansvarig på fastighetskontoret och fortsätter:

– Anläggningen är ju nyrenoverad, så vi tycker att det här är väldigt konstigt. Vi behöver mer tid att analysera det.

Flyttat simskolan

Så länge har simundervisningen flyttats till den stora bassängen i simhallen.

"I det stora hela det mottagits bra av föräldrarna. Vi har förstärkt säkerheten med ytterligare en simlärare så att de är tre i stället för två. Simlärarna har också fått extra utrustning i form av bland annat flythjälpmedel" skriver Jenny Tirén Berg, pressansvarig på idrottsförvaltningen, i ett mejl till Mitt i.

Alla föräldrar är dock inte nöjda med den lösningen.

– Barnen når ju inte botten i den stora bassängen. Vårt barn har fått sluta. Det hade varit bra om det hade kunnat erbjudas andra alternativa simskolor, säger en förälder som Mitt i pratar med.

Det är dock inte möjligt, enligt idrottsförvaltningen, eftersom stadens alla simskolor är fulla.

"Vi har förståelse för att det inte är optimalt för alla barn, och då särskilt de mindre barnen, men denna lösning är bästa möjliga just nu" skriver Jenny Tirén Berg.

Målet: Högdalens gym öppnar i vår

I somras kunde Högdalens simhall äntligen öppna efter en långdragen renovering. Men gymmet är fortfarande stängt – och något öppningsdatum är inte spikat än.

Efter en totalrenovering som försenats med flera år och som blev 130 miljoner kronor dyrare än planerat, öppnade till mångas glädje Högdalens simhall i juni 2022. Men trots att det har gått sju månader sedan dess så gapar gymmet i byggnaden fortfarande tomt på utrustning.

Anledningen stavas LOU, lagen om offentlig upphandling.

Flera turer

När staden under våren 2022 gav ett företag i uppdrag att hyra in utrustning så överklagades beslutet, och staden valde på grund av detaljer som inte ansågs uppfyllda i upphandlingen att återkalla beslutet. I juni gavs i stället uppdraget till ett annat företag, men även det beslutet överklagades till förvaltningsrätten. I januari kom rättens dom som ger Stockholms stad rätt. Nu finns alltså ett gällande avtal.

Att en upphandlingsprocess tar tid är inte ovanligt, enligt Jenny Tirén Berg, kommunikatör på idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

– Det är inget konstigt att ett tilldelningsbeslut överklagas, men i det här fallet har processen tagit extra lång tid. Tråkigt, eftersom det har drabbat Högdalenborna, säger Jenny Tirén Berg.

När all utrustning är på plats i gymmet vågar hon dock inte lova.

Blir det under våren?

– Ja, men mer exakt än så kan vi inte säga. Det beror på leverantören, vi hoppas att det ska ske så snabbt som möjligt.

Vi hoppas att det ska ske så snabbt som möjligt.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar i detalj köp som görs av myndigheter och verksamheter som finansieras av skattemedel. Myndigheter måste annonsera alla köp över en direktupphandlingsgräns, och därmed ge möjlighet för intresserade företag att lägga anbud. Det företag som uppfyller alla krav och har bäst förhållande mellan pris och kvalitet vinner upphandlingen.

Lagen ska se till att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

Källa: Mitt i