NY MOTTAGNING. Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, menar att det kommer att finnas kompetens på den nya mottagningen, något som ifrågasätts. Foto: Pekka Pääkkö/Claudio Britos

Nya mottagningen för postcovid öppnar i maj

Sveriges största mottagning för postcovid öppnar på Karolinska i Huddinge i maj. Beskedet slog ner som en blixt på den mottagning som redan finns i Solna. Den riskerar nu att läggas ner.

  • Publicerad 19:51, 22 apr 2021

Erfarenheten och kompetensen finns här i Solna

En ny mottagning för patienter som drabbats av postcovid öppnar i slutet av maj på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, meddelar Region Stockholm på sin webb. Det blir Sveriges största enhet för patientgruppen.

Dit ska covid-drabbade som fortfarande är sjuka efter tre månader kunna remitteras av sin husläkare.

Expertis

Mottagningen ska vara multidisciplinär, det vill säga det ska finnas specialister inom en rad områden. Precis som den mottagning som sedan ett år finns på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Covidpatienter hänvisas till mottagning – som inte finns

Solnamottagningens framtid är oviss och de ställer sig frågande till den snabba uppstarten i Huddinge.

– En blixt från klar himmel. Det har inte gått ut några besked om detta internt på sjukhuset, säger Judith Bruchfeld, specialist i infektionssjukdomar och en av dem som startade mottagningen.

Riskerar läggas ner

Hon ifrågasätter att en ny mottagning öppnar, och att den som redan finns riskerar att avvecklas.

– Allt det vi byggt upp görs inte i en handvändning. Vi har följt upp närmare tusen patienter, varav 800 vårdats för covid-19 hos oss och 200 patienter som kommit till oss på remiss från primärvården. Vi har ytterligare 200 patienter på väntelista, säger hon.

Enligt henne är det ingen i teamet som blivit tillfrågad att flytta till den nya mottagningen, och det är inte heller görligt då de även har andra åtaganden i Solna.

Drabbar många

Antalet som drabbas av långvariga symtom av covid-19 är enligt vissa rapporter så många som en av tio.

– Den nya postcovid-mottagningen har både erfarenhet och resurser att hjälpa den här gruppen patienter, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektören, på regionens webb.

Men det ifrågasätts av Judith Bruchfeld:

– Det stämmer inte. Erfarenheten och kompetensen för denna komplexa patientgrupp finns här i Solna, säger hon.

Även Svenska covidföreningen är kritisk:

– Vi ser mer än gärna en mottagning i Huddinge. Men den kan inte ersätta Solnamottagningen. Regionen riskerar att tappa kunskap och lärande om långtidscovid. Man monterar ner en fungerande verksamhet i Solna – med samarbeten mellan olika specialistläkare och Sveriges yttersta elit inom långtidscovid – utan att säkra att den kan följa med till Huddinge, säger föreningens ordförande Åsa Kristoferson Hedlund.

Emma fick covid-19 i mars 2020 – och är ännu inte frisk

Här ska patienter med postcovid få hjälp

Vårdcentralen och/eller primärvårdsrehab är första instans.

Danderyds sjukhus för svåra kognitionsproblem och de som drabbats av extrem trötthet.

Södersjukhuset eller Danderyds sjukhus för Posturalt Ortostatiskt Takykardisyndrom, POTS. Symtom är hjärtklappning, yrsel, obehag när man reser sig till stående från sittande eller liggande.

Karolinska i Huddinge för patienter med symtom i tre månader eller mer, utan förbättring, som behöver multidisciplinär utredning.

Akuten vid bröstsmärtor med risk för allvarlig hjärtpåverkan, eller blodpropp i lungorna.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre