Monterade. Så här ser de kameror ut som ska ersätta tågvärdarna på pendeltågen. Via en monitor i förarhytten kan lokföraren övervaka alla dörrpar. Foto: MTR

Nya kamerorna på pendeltågen lossnar

I höst skulle tågvärdarna på pendeltågen ersättas med kameror vid alla dörrpar, och av- och påstigning istället övervakas av lokföraren. Men det har uppstått problem med monteringen av kamerorna: De lossnar.

  • Publicerad 05:35, 7 sep 2022

Det känns otäckt att en kamera skulle kunna lossna

Kamerorna började monteras i maj. Men snart upptäcktes att de konsoler som kamerorna monteras på lossnar från vagnssidan.

Vad är det som har gått snett?

I samband med tester av tekniken upptäcktes att infästningen av kameror inte var tillräcklig. MTR valde då att pausa all installation tills leverantören av teknik och montering hade tagit fram en lösning som lever upp till de högt ställda kraven på säkerhet, svarar Niklas Ekström, kommunikationsansvarig vid MTR, i ett mejl.

Kör ändå

Det finns åtta fordon i drift med kameror. "Vi gör regelbundna och noggranna kontroller så att fordonen kan användas på ett säkert sätt. Dessa kontroller kommer att fortsätta tills fastsättningsmetoden på dessa fordon har bytts ut" skriver Niklas Ekström.

Men alla är inte trygga med det.

– Nej, det känns otäckt att en kamera skulle kunna lossna i hög hastighet, till exempel när vi kör snabbtåg förbi en perrong, säger Moa Friman, lokförare.

Lokförare. Moa Friman tycker det är otäckt om kamerorna kan lossna från tågen. Foto: Ingrid Johansson

Ska spara pengar

Det var i juni 2021 som trafiknämnden beslutade att ersätta tågvärdarna med kameror. Investeringen i monitorer och kameror budgeterades till 293 miljoner kronor.

SL ersätter fysiska tågvärdar med kameror

När allt är genomfört räknar de med att spara uppemot 150 miljoner kronor per år. MTR, som kör pendeltågen för regionens räkning, sparar in kostnader för de omkring 350 tågvärdarna, som dock ska erbjudas andra arbeten i företaget.

Inte populärt

Seko pendelklubben, som organiserar tågvärdarna, protesterade när beslutet togs. I en skrivelse till trafiknämnden anför de nu att miljoner slösas på ett kamerasystem "utan att först undersöka om kamerorna överhuvudtaget kan monteras på tågen".

De skriver också att beslutet orsakat "personalflykt, påtvingade omplaceringar, stress, oro, uppgivenhet och vantrivsel som resulterat i personalbrist och inställda tåg".

Tåg ställs in - personal saknas

Många lokförare anser också att det är en säkerhetsrisk att arbeta ensamma på tågen.

– Det finns de som mår väldigt dåligt psykiskt av det här, säger Moa Friman.

Mobila team

SL menar å sin sida att de satsar på annan typ av säkerhet, som mobila team med utryckningsfordon, och stationspersonal som får vidareutbildning för att till exempel kunna hjälpa till vid en evakuering.

Enligt MTR är det oklart hur mycket projektet nu försenas, men de siktar på att kameror ska vara installerade på alla tåg sommaren 2023. Dock kommer de första tågen utan tågvärdar att börja rulla redan i år, uppger de.

S vill häva beslutet

Men det kan bli stopp i maskin, om Socialdemokraterna får bestämma.

– Det första vi gör är att riva upp det här beslutet om vi får majoritet efter valet. Det togs utan risk- och säkerhetsanalys, och nu står vi här med lokförare som är otrygga, funktionshindrade som får svårare att ta sig fram och sämre trygghet när man tar bort personal, säger oppositionsrådet Jens Sjöström.

I trafik. Åtta fordon är i trafik med de nya kamerorna. Foto: Privat

Många kameror

Pendeltågsflottan består av 129 fordon.

Alla dörrar får kameror, 24 per fordon.

Totalt är det 3 069 kameror som ska monteras.

Källa: Trafikförvaltningen

Visa merVisa mindre