Spruta. Regionrådet Désirée Pethrus (KD) hoppas på ett vaccinationsprogram för äldre. Foto: Ingrid Johansson/Mostphotos

Nya förslaget: Ett helt batteri av vaccin för äldre

Bältros, difteri och kikhosta. Det kan ingå i det vaccinationsprogram för äldre som är på gång. Även vaccination mot covid-19 kan komma att ingå.

  • Publicerad 05:15, 25 nov 2021

Folkhälsomyndigheten vill införa ett nationellt vaccinationsprogram för äldre mot fyra sjukdomar: hepatit B, influensa, tuberkulos och pneumokocksjukdom (som till exempel lunginflammation).

Och kanske blir vaccin mot covid-19 något som ingår i det.

När det gäller barn finns redan ett vaccinationsprogram, med vaccin mot inte mindre än elva sjukdomar, som ges i omgångar från späd ålder och upp i åren.

Region Stockholm har nu beslutat att utreda kostnaderna för ett vaccinationsprogram för äldre.

Redan idag erbjuds alla över 65 år vaccin mot pneumokocker och säsongsinfluensa kostnadsfritt.

Bältros

Dessutom tycker regionen att äldre bör vaccineras mot bältros, samt få en boosterdos mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Regionen vill vaccinera mot fler sjukdomar än Folkhälsomyndigheten.

– Vi är en stor region och har möjlighet att införa egna regionala program. Det är viktigt att skydda de äldre och då är det bra att ta ett större grepp i frågan, säger regionrådet Désirée Pethrus (KD), ordförande i vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

När det gäller bältros utreds möjligheten av Folkhälsomyndigheten, sedan ett nytt, bättre vaccin tagits fram.

Det kan även bli så att vaccin mot covid-19 ingår i programmet. Där inväntar regionen framtida rekommendationer.

Bara hälften tackar ja

Men även om vaccination erbjuds gratis är det inte alla som nappar. När det gäller influensavaccinet är det till exempel bara hälften av 65-plussarna som tar det.

Hur ska fler fås att ta sprutan?

– Skriftliga kallelser kan vara ett sätt, säger Désirée Pethrus.

Beslut om ett vaccinationsprogram för äldre i Region Stockholm kan tidigast tas i nästa års budget.

Vaccin mot allvarliga sjukdomar

I det nationella vaccinationsprogrammet för barn ingår skydd mot elva sjukdomar: rotavirusinfektion, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, influensa, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus.

Dessutom rekommenderas vaccination mot hepatit B till alla spädbarn.

Vaccination mot vattkoppor är på gång.

I det nationella vaccinationsprogrammet för 65+ ingår vaccination mot influensa.

Folkhälsomyndigheten vill att även hepatit B, influensa, tuberkulos och pneumokocksjukdom ska ingå.

Region Stockholm utreder om även bältros, difteri, stelkramp och kikhosta ska ingå.

Vaccination mot covid-19 kan komma att läggas till.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm

Visa merVisa mindre

Spruta. Regionrådet Désirée Pethrus (KD) hoppas på ett vaccinationsprogram för äldre. Foto: Ingrid Johansson