Studion som haft olika namn genom åren byggdes av EMI med Beatles studio Abbey Road som förlaga. När Mitt i kommer på besök pågår ett camp med låtskrivare, producenter och artister på plats i de olika mindre rummen. Från den stora inspelningssalen pekar studiochefen Willem Bleeker upp mot ett av rummen.

– Där uppe skrevs Swedish House Mafias "Don´t you worry child" och "Save the world", säger Willem Bleeker.

Willem Bleeker berättar att medlemmarna i Swedish House Mafia kände sig störda och kom upp från bottenplanet där de egentligen arbetade och fick höra låtarna som framfördes på ett showcase för skivbolag. Låtarna blev sedan stora hits för gruppen.

– Sådana möten kan bara hända på en sådan här plats. Det har hänt enormt mycket här, säger han.

Svenska USA-ettor

På entréplanet finns studio 2 som specialbyggdes för tagningar av Marie Fredrikssons sång i Roxette. I Baggpipe som studion heter i dag har Roxettes fyra USA-ettor spelats in, men också den första svenska USA-ettan "Hooked on a feeling" med Blåblus och Björn Skifs på sång. Fem av sju svenska USA-ettor har spelats in här.

– Listan på låtar och artister kan göras lång. Studion borde k-märkas, säger Bengt Palmers som jobbade som producent för bland andra Björn Skifs, Sven-Bertil Taube och Harpo som gjorde dunderhitten "Moviestar" i studion.

Samtidigt som verksamheten pågår som vanligt oroas studioägarna som hyr av fastighetsägare med planer för nya bostäder. De vill återigen riva huset.

Fastighetsägarnas nya förslag

När fastighetsägarnas förra förslag som skulle innebära rivning av huset och studion lades fram för beslut i december blev dock politikernas svar enhälligt en återremiss med en förfrågan om att ta fram ett nytt förslag där huset inte rivs och studion bevaras - samtidigt som nya bostäder byggs till på huset.

Men detta är inte möjligt enligt Oskar Lundeberg från Håpo Holding AB som äger fastigheten.

– Man behöver entré, tvättstugor, förråd och det finns olika krav på tillgänglighet. Det skulle vara svårt att få till på ett bra sätt med studion kvar. Det blir dyrt, ger få bostäder och studion skulle inte kunna arbeta under 2-3 år, säger han.

I ett alldeles nytt förslag föreslår fastighetsägarna nu att huset rivs och ett nytt bostadshus på 5-6 våningar byggs, samtidigt som en ny studio byggs i entréplan och källarvåning. Den stora inspelningssalen skulle ligga på nedervåningen, mindre studiorum och kontor i entréplan. Enligt Lundeberg skulle studion kunna komma igång igen snabbare om bygget sker på detta sätt.

– Den skulle kunna göras som en kopia av nuvarande studio om man vill.

Vad händer om staden som har planmonopol och äger marken vill ha kvar studion?

- Äganderätten är grundlagsskyddad och det kan påverka studions hyresavtal i förlängningen, oavsett plantillstånd eller ej från kommunen. Vi har ansträngt oss för att hitta en lösning som både ger både tillräckligt med bostäder nära t-banan samtidigt som studion kan vara kvar. Vi hoppas att staden framöver vill pröva projektet i en planprocess, svarar Lundeberg.

I skrivande stund har Stockholm stad ännu inte tagit del av den nya planen. När Mitt i återkommer till studiochefen Willem Bleeker har han ännu inte sett det nya förslaget.

– Det är svårt att kommentera något jag ännu inte sett, säger han.