Framtida bilväg. Alltmer talar nu för att biltrafik släpps fram mellan Lingvägen och Farstavägen i framtiden – om än med visa begränsningar. Foto: Mattias Kamgren

Nya budet: Lingvägen förlängs – men trafiken begränsas

Lingvägen byggs ihop med Farstavägen, men under skoltid ska anslutningen bara vara öppen för kollektivtrafik. Så lyder den blågröna kompromissen som stadsbyggnadsnämnden godkände på onsdagen.

  • Publicerad 19:19, 27 maj 2021

Efter två bordläggningar och intensiva diskussioner inom den blågröna majoriteten, beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planen att förlänga Lingvägen till Farstavägen.

Men det ser inte ut att bli någon autostrada för privatbilister förbi skolan, som en del kritiker fruktat. I beslutet står, efter förslag från majoritetspartierna, att ”trafikbegränsande åtgärder är en förutsättning för vägens genomförande”.

De begränsningar som föreslås är:

*Den nya vägsträckan ska vara stängd för allt annat än kollektivtrafik under skol- och förskoletid. Det kan till exempel regleras med en höj- och sänkbar pollare i vägen, av samma typ som finns på Hägerstensvägen.

*Utöver det kan sträckan få två fasta farthinder.

*Vägen ska dessutom göras smal mellan skolan och Lingvägens nuvarande vändplan, för att inte nagga på spridningssambandet mellan Fagersjöskogen och Skönstaholm.

Tuff diskussion

Cecilia Obermüller (MP) bekräftar att lösningen är en kompromiss och antyder att alla partier fått ge och ta.

– Vi har diskuterat ihop oss utifrån olika utgångspunkter. Alla är väl hyfsat missnöjda, säger hon, möjligen lite skämtsamt.

Vad var Miljöpartiets utgångspunkt i diskussionen?

– För Miljöpartiets del har det varit väldigt viktigt att skydda det gröna sambandet. Sen är jag ingen vän av mera vägar, men på det här sättet kan vi ändå se till trafiksäkerheten, säger hon.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Larsson (M) säger sig vara nöjd med att Hökarängen och Farsta nu kan byggas samman med både väg och nya bostäder.

– Vi tycker att förbindelsen som sådan är viktig för att koppla ihop områdena i enlighet med översiktsplanen, men vill markera att den nya vägen ska innefatta begränsningar för att det inte ska bli för mycket trafik, säger han.

Fortsatt hård kritik

Mindre nöjd är arkitekten och Hökarängsbon Sara Vall. Tillsammans med kollegan My Wistedt har hon slagits för att staden borde göra om planeringen från början, med en ordentlig analys kring konsekvenserna av att bygga ihop stadsdelarna.

Arkitekter tar fajten om Lingvägen

– Det vi reagerat på är att det saknas ett helhetsgrepp. Allt behöver ses över, trafiksituationen är bara en del. De flesta brister kvarstår även om man sminkat liket något, säger hon.

Utifrån det nya beslutet ska stadsbyggnadskontoret ta fram ett granskningsförslag. Det är det näst sista skedet i planprocessen innan detaljplanen kan godkännas.

Inte bara vägen

I planen för området mellan Lingvägen och Farstavägen ingår även utbyggnad av Kvickenstorpsskolan för 1100 elever, ny förskola och tre nya bostadshus med 160 lägenheter.