Bra för stan. Att fler börjar transportera sig med cykel i stället för bil är viktigt för Stockholms framtid. Foto: Stockholms Handelskammare / Mostphotos

Ny rapport: Många fler måste cykla i Stockholm

Fler cyklister är helt avgörande om Stockholm ska klara av en grön omställning och stå sig i konkurrensen med andra Europeiska storstäder. Andelen stockholmare som cyklar måste tredubblats till 2030, enligt en ny rapport från Stockholms handelskammare.

  • Publicerad 05:00, 12 sep 2021

Handelskammaren släppte nyligen rapporten ”Cykeln stärker Stockholm”.

Där presenteras tio förslag på hur cyklandet ska kunna öka i Stockholm, något som måste ske om man ska nå målet i den regionala cykelplanen som är att minst 20 procent av resorna i länet ska ske med cykel. I dag är siffran 7 procent.

– De städer som i framtiden kan erbjuda goda cykelmöjligheter är vinnarna på sikt. Att cykla är bra för klimatet, för folkhälsan och för att minska trängseln i staden. Det är helt centralt för att bygga en huvudstad som kan konkurrera med andra attraktiva regioner i Europa, säger Handelskammarens vd Andreas Hatzigeorgiou som själv påstår att han cyklar närmare tre mil om dagen.

Fler reparatörer behövs

Enligt Carl Bergkvist, näringspolitisk expert vid Stockholms handelskammare, kan flera saker genomföras för att förbättra Stockholm när det kommer till cyklar och elsparkcyklar.

– Om bara en dryg procent av Stadens parkeringsplatser för bilar skulle göras om till parkering för elsparkcyklar skulle samtliga elsparkcyklar som finns i dag rymmas på dessa ytor, säger han.

En annan fundering är att det på sikt bör finnas fler som är duktiga på att fixa och laga cyklar i Stockholm.

– Det är en mer långsiktigt planering. Vi skulle gärna se fler cykelmekaniker. I dag kan kvalitén vara väldigt varierande. Vi skulle gärna se att det här var en yrkesutbildning, säger Carl Bergkvist.

Cykelmotstånd finns

Enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén är Handelskammarens rapport mycket välkommen, bland annat då det visar på en förändring i attityden till cykling.

–  Jag håller inte med om allt i rapporten, men det är helt klart att vi måste få till bättre cykelinfrastruktur. Det tar tyvärr mycket tid att få till alla förändringar vi vill göra, säger Helldén.

Enligt honom blir också många stockholmare mycket irriterade när gator rivs upp och görs om för att göra det säkrare för cyklister.

–  Det finns många som över huvud taget inte vill att cyklister borde finnas, de personerna är många i min mejlkorg.

Handelskammarens tio förslag för bättre cykling

1. Accelerera utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet.
2. Förbättra tillgängligheten och säkerheten även för de kommunala näten.
3. Utöka antalet offentliga cykelparkeringar.
4. Stöd utveckling av privata cykelparkeringar.
5. Stärk stödet mot cykelstölder.
6. Nytt regelverk för delningsfordon inom mikromobilitet (bland annat elsparkcyklar).
7. Ställ om delar av gatuparkeringarna till mikromobilitetsparkeringar (bland annat elsparkcyklar).
8. Ökad planeringskompetens för cykling.
9. Utbilda cykelmekaniker.
10. Satsa på cykellogistik.

Så cyklar vi i dag i Stockholm

7 procent av resorna i länet görs på cykel.
300 000 cykelresor görs per dag i länet (200 000 i Stockholm stad)
11 procent av alla arbetsresor görs på cykel.

Målet för 2030:
20 procent av resorna i länet ska genomföras med cykel.
70 procent av befolkningen ska cykla till sina arbetsplatser på under 30 minuter.

Källa: Stockholms handelskammare, Region Stockholm

Visa merVisa mindre