Test. Så här såg den muddringsbåt ut som testkörde i Vallentunasjön för ett par år sedan. Foto: Arkiv Mitt i

Ny muddring ska ge klarare vatten

Det långa följetången om hur Vallentunasjöns vatten ska bli klarare fortsätter. Nu har Täby och Vallentuna kommuner köpt in en muddringsmaskin som ska få luckra upp det tjocka dylagret på sjöns botten.

  • Publicerad 15:11, 4 jul 2021

I slutet av augusti och tio veckor framåt ska den muddra det sediment som lagrats på botten av Vallentunasjön.

Sedimentet består både av gamla avloppsutsläpp och döda plankton.

Tillsammans göder de nya plankton som i sin tur grumlar vattnet.

– Muddringen är en del av de åtgärder vi sätter in för att få bättre siktdjup och balans mellan rovfisk och vitfisk. Och så blir det trevligare att bada, säger Frida Hellblom på miljöförvaltningen.