Nöjd. Anna König Jerlmyr (M) menar att trygghetskartan blir ett viktigt verktyg. Arkivbild. Foto: Sacharias Källdén

Ny karta visar brottens geografi

Stockholms stad har fått ett nytt verktyg i sitt arbete för att öka tryggheten. – Trygghetskartan ger oss lägesbilder och trender på väldigt lokal nivå, säger finansborgarrådet Anna König-Jerlmyr (M).

  • Publicerad 06:30, 3 maj 2021

Vid sitt senaste möte klubbade kommunfullmäktige i Stockholm igenom Stockholms stads trygghetsprogram 2020–2023. Där står hur staden ska arbeta för att förebygga brott.

I det arbetet har man nu fått ett nytt verktyg – en interaktiv trygghetskarta. Med hjälp av den man man utläsa lägesbilden på lokal nivå i stadsdelarna och även följa utvecklingen där.

– Det är ett unikt verktyg som utgår från hur Brottsförebyggande rådet vill att man jobbar – genom att skapa gemensamma lägesbilder tillsammans med polisen, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr.

Brett underlag till kartan

Underlaget kommer bland annat från antalet anmälda brott, antalet ingripanden från polis och ordningsvakter, från rapporter om nedskräpning, klotter och vandalisering och från rapporterade bränder.

– Trygghetskartan ger oss lägesbilder och trender på väldigt lokal nivå, så att vi kan göra rätt insatser på rätt plats, säger Anna König-Jerlmyr.

”Steget före”

Syftet med kartan är alltså att få en bättre lägesbild av otryggheten och brottsligheten, både i staden som helhet och i enskilda stadsdelar. På så vis kan också samverkan bli bättre mellan staden och polisen, menar Anna König-Jerlmyr.

– Målet är att vi ska ligga steget före. Genom att analysera kartan ska vi kunna förutse var problem riskerar att växa sig stora, säger hon.

Läs här om vad invånarna i Älvsjö, som sticker ut på trygghetskartan, tycker om sitt område.

Ur Trygghetsprogrammet 2020–2023:

”Genom att långsiktigt minska bakgrundsorsakerna till brott och otrygghet som segregation, ekonomisk och social utsatthet, otrygga familjeför-hållanden och planering och skötsel av den offentliga miljön ska staden nå målet att inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden samt halverat otryggheten till år 2025.”