Skiss. Konceptbild på hur parken kan komma att se ut i framtiden. Foto: LAND Arkitektur

Nu tar arbetet med att rusta upp Rosendals park vid igen

Upprustningen av Rosendals park fick läggas på is en stund, när det visade sig att en rik historia gömde sig under asfalten. Nu har dock arkeologerna rundat av sin utgrävning, och byggarbetet kan fortsätta.

  • Publicerad 16:43, 12 nov 2020

Långbord, lekskulptur, grönska och yta för hopp och lek. Det ska på plats för att kvarteret Rosendal, vid korsningen Timmermansgatan och S:t Paulsgatan, ska väckas till liv.

Upprustningen har fördröjts i ungefär två år, i väntan på arkeologiska utgrävningar som har gjorts på platsen. Men nu är det dags att påbörja projektet igen.

– Nu har vi fått tillbaka vår arbetsplats, och nu är planen att vi ska flytta tillbaka de jordmassor som grävts bort, säger Karin Mehlis, landskapsarkitekt på stadsdelsförvaltningen.

Efter det trycks det dock återigen på pausknappen.

– Sedan måste projektet vila under vintern, eftersom vi inte kan bygga när det är frost och snö. Vi sätter igång igen så snart vi kan i vår. När det kan ske beror på hur kall vintern blir, säger Karin Mehlis.

Arkeologifynd från Söder-utgrävning ställs ut

Parkarbete. Arkeologer byts ut mot byggarbetare när arbetet med att rusta upp Rosendals park tar vid. Foto: Victor Malmcrona

"Fantastiska resultat"

I oktober avslutades den arkeologiska utredningen som gjordes på platsen, där det tidigare bland annat legat trädgårdar.

– Utifrån skrifter och kartor vet vi väldigt lite om hur de var anlagda och vad som odlades. Men vi fick fantastiska resultat av utgrävningen. Det är väldigt mycket spännande, ny kunskap vi kan presentera, säger arkeologen Ann-Mari Hållans, projektledare för utgrävningen.

På 1600-talet odlades grönsaker och blommor om vartannat på platsen, i en rätvinkligt utlagd trädgård med grusade trädgårdsgångar i olika färger, berättar Ann-Mari Hållans. Från följande sekel har de hittat spår av tobaksodlingar.

Sedan, på 1800-talet, höll garvare till i kvarteret.

– Utifrån de ben vi hittat kan vi se att de till exempel garvat kattskinn. Det är ett fint skinn som var vanligt förr, som bland annat användes till handskar, säger Ann-Mari Hållans.

Ska visas upp

Långt mycket mer hittades på platsen. Nu ska arkeologerna analysera sina fynd för att sedan presentera sina upptäckter för allmänheten.

I februari 2021 kommer de också hålla ett föredrag om utgrävningen på Stadsmuseet.

Även den nya parken kommer bära spår av historien.

– Det är inte bestämt hur än, men på något sätt kommer det gå att se fynden i den färdiga anläggningen, säger Karin Mehlis.

Ambitionen är att den nya parken ska stå klar efter sommaren 2021.