På rull. Cyklister får nu rätt att köra på utpekade vägar och stigar i stadens naturreservat. Foto: Sacharias Källdén

Nu släpps cyklister in i söderorts naturreservat

Nu får cyklister rätt att rulla in på utvalda slingor i Sätras och Älvsjös naturreservat. Tidigare har de varit portade. I Sätra råder det delade meningar om de nya reglerna. "Det känns inte så säkert", säger Alexander Senko.

  • Publicerad 06:15, 8 sep 2021

Det är få som cyklat i reservaten som har vetat om förbudet.

Redan i dag är det många som cyklar i Stockholms reservat, trots att det på de allra flesta vägar och stigar inte är tillåtet. Nu ändrar staden på reglerna och släpper in cyklarna på utpekade sträckor i stadens alla reservat, däribland Sätraskogen och Älvsjöskogen.

Genom att göra det tydligt vilka sträckor som cyklisterna får åka på hoppas trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att onödiga bråk mellan gående och cyklande kan undvikas.

Konflikter kan undvikas

Nya skyltar vid reservatens entréer med kartor ska visa var cykling är tillåtet. Det ska också sättas upp skyltar som påminner cyklisterna om hur de ska bete sig.

– I dag blir det konflikter när man inte känner till vad som gäller. Jag tror att det är få som cyklat i reservaten som har vetat om förbudet. Nu blir det klart och tydligt var de får cykla och vi slipper den här osäkerheten, säger Daniel Helldén (MP).

Under pandemin, när besökstrycket i naturreservat har stigit, har också slitaget på naturen ökat.

Med den nya skyltningen på plats hoppas staden styra bort cyklingen från stigar i mer känsliga delar av reservaten som behöver skyddas.

– Vi vill minska slitaget på den känsliga naturen men också ge cyklisterna en upplevelse. I Nackareservatet vet vi till exempel att det är mycket cykling ut i terrängen. Där kommer vi att tillåta stigcykling på en del platser där det är hållbart, säger
Daniel Helldén.

Försiktigt positiva

Sätrabon Jenny Lindblom tror att de nya reglerna nog kan fungera i reservatet.

– Men bara om de får cykla på större gångvägar och inte på stigar inne i skogen, säger hon.

Alexander Senko föredrar att promenera till skogs och han är orolig för att cyklisterna ska skada sig nu när de får börja röra sig mer fritt där.

– Det känns inte så säkert. Min chef cyklade mountainbike och föll i skogen i Tumba. På vanliga vägar är det okej men det är så galet mycket stora stenar i skogen, säger han.

Mycket cyklister redan

På Café Sätrabadet intill Sätraskogen har mycket cyklister kommit förbi för en fika även när det inte var tillåtet att cykla där. Och en ur personalen tycker att fler cyklister där är positivt.

– Jag ser inga problem med det. Det är ju bra att folk motionerar och är hälsosamma. Jag cyklar inte själv längre men när jag var liten kunde jag vara ute i tre till fyra timmar, säger han.

Här är stigarna där du får cykla

Stockholms stad ska tillåta cykling i naturreservaten Flaten, Grimsta, Hagsätra, Hansta, Judarskogen, Kyrksjölöten, Nacka, Rågsved, Sätraskogen, Älvsjöskogen, Årstaskogen samt kulturreservatet Igelbäcken.