Sliten – men poppis. Gåshällsparken som den ser ut i dag. Foto: Patrik Wirén

Nu ska parken i Kärrtorp rustas upp

Gåshällsparken i Kärrtorp ska upprustas – rejält. Fram till den 4 januari finns det möjlighet att tycka till om planerna.

  • Publicerad 11:06, 22 dec 2021

Parken används flitigt av både närliggande förskolor och av småbarnsfamiljer i området. Men den är nersliten och i behov av upprustning.

Det förklarar Emma Sundström, projektledare på trafikkontoret som tagit fram förslaget i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

– Många tycker att den ligger fint men att den också är lite tråkig. Vi har fått in önskemål om fler roliga saker och då särskilt riktade till äldre barn, som till exempel pingisbord, säger hon.

Det Emma Sundström refererar till är de synpunkter som stadsdelsförvaltningen samlat in från parkens besökare och som bidragit till förslagets utformande. Ett återkommande önskemål är fler sittplatser.

– Man ska kunna ta med sig någonting att grilla och hänga i parken, säger hon.

Kärrlek i Kärrtorp

Den långsträckta parkens norra del angränsar mot Kärrtorps centrum och består av en större öppen gräsyta. Den centrala delen utgörs av en lekplats och den södra delen av ett naturmarksområde med berg.

I förslaget utökas entréytan samtidigt som ytterligare en entré föreslås längs gångvägen samt ny rumsskapande växtlighet i form av träd, buskar och perenner. Flera ställen där människor kan umgås helt enkelt.

I framtidsplanen leder en linbana in i parken och en brygga omringar lekplatsen. Här ska också finnas klätterlek, gungor, rutschkana, studsmatta och nämnda pingisbord.

Det föreslås också en grusad öppen yta för bollspel och sport, ”kärrlek” (sand och vatten) samt en enklare träspång för äventyrslek.

Den omfattande upprustningen sker under 2022.

Dialog med parkens besökare

Inför upprustningen har stadsdelsförvaltningen samlat in synpunkter från parkens besökare.

De inkomna synpunkterna har varit en del i arbetet med att ta fram programförslaget för parkens upprustning.

Till och med den 4 januari 2022 visas programförslaget i parken och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Visa merVisa mindre