Två. Körfält för bilarna blir kvar efter arbetet. Foto: Sacharias Källdén

Nu sätter arbetet på Västerbron i gång

Arbetet med att bredda gång- och cykelbanorna på Västerbron sätter i gång under måndagen och pågår till december. SL varnar för förseningar.

  • Publicerad 08:47, 2 maj 2022

Under den tiden kan bilar, bussar, cyklar och gående använda bron i båda riktningarna men framkomligheten blir begränsad.

Stockholms stad ska arbeta på en sida av bron i taget och då dubbelriktas gång- och cykeltrafiken på den sida där arbetet inte pågår.

För bilar kommer en fil i vardera riktningen vara öppen. Hastighetsbegränsningen sänks från 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen under projektet. När arbetet är färdigt kommer två filer i vardera riktningen öppnas igen och hastighetsbegränsningen går tillbaka till 60.

– Projektet kommer att påverka trafiken under en relativt kort period, men för gående och cyklister innebär det en stor långsiktig förbättring, säger Margit Norén, projektledare på trafikkontoret i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Breda körfält

Gångbanorna på Västerbron är i dag mindre än hälften så breda som moderna gångbanor. Även cykelbanorna är smalare än standard.

– Det har varit ett problem länge som har skapat en trafikfarlig situation, inte minst om någon ställer sig och tittar på utsikten över stan. I och med de överbreda körfälten kan vi skapa mer utrymme för framför allt de som promenerar, men även de som cyklar på bron, utan att det göra trafiksituationen sämre för någon annan, säger Daniel Helldén i en kommentar.

Projektet är möjligt eftersom körfälten för bilar faktiskt är bredare än dagens standard. Det gör att gång- och cykelbanorna kan breddas till modern standard utan att påverka biltrafiken negativt när projektet är klart.

Sena bussar

Avstängningen betyder dock ökade risker för köer. Trafikförvaltningen skriver i ett pressmeddelande att SL:s bussar, som 4:an och 54:an riskerar att hamna i köer och att resenärerna får förlängda restider.

"Vissa linjer får justerade tidtabeller med någon eller några minuters påslag i vardera riktningen, på grund av hastighetssänkningen. De nya tiderna syns när man söker sin resa på sl.se eller i SL-appen.", skriver förvaltningen.