Passage. Nu blir det smidigare att gå och cykla mellan Kungens Kurva och Skärholmen. Foto: Trafikverket

Nu öppnar nya cykeltunneln

Nu öppnar den nya gång- och cykeltunneln mellan Skärholmen och Kungens Kurva. Den nya skepnaden ska skapa en attraktivare och tryggare miljö för cykel- och fotgängare.

  • Publicerad 13:13, 23 jul 2021

I fyra år har gång-och cykeltunneln varit stängd för ombyggnad och många har fått cykla eller gå ett längre stråk mellan Skärholmen och Kungens Kurva. Tidigare var cykelpassagen en mörk, lång och trång tunnel.

Gång- och cykelpassagen är idag klar för att öppnas under eftermiddagen, medan gång- och cykelvägen längs med Ekgårdsvägen till Heron City öppnar upp senare i sommar

Trygg. Ellipsformad öppning och ljusinsläpp ska bidra till en tryggare passage. Foto: Trafikverket

Ljusinsläpp

Den nya ovala tunneln har en ellipsformad öppning ovanifrån sett och den ska fungera som ett ljusinsläpp i gång- och cykelvägen. I den öppna mitten av tunneln planteras träd och buskar och på taket tar tåliga växter som sedum plats.

Markeringar separerar fotgängare och cyklister på vägen, som har samma bredd i tunneldelarna och inne i ovalen. Det hoppas man ska skapa en attraktiv och värdehöjande miljö för boende i närområdet som påverkas av motorvägen.

Tanken är att cyklister och fotgängare ska känna att passagen är säker och trygg att passera.

– Motorvägen begränsar rörligheten och tillgängligheten för människor i området, det går inte att komma ifrån. Därför är passagen mellan Skärholmen och Kungens kurva för fotgängare och cyklister viktig. Det känns bra att vi har kunnat förbättra den, säger Mats Broman, arkitekt på Trafikverket.