GRIMSTAPLANEN. Grusplanen intill Grimstaskolan ska bli en konstgräsplan. Foto: Privat

Nu får Grimstaplan konstgräs – och snart får Väsby en strandfotbollsplan

Många fotbollsspelare, få konstgräsplaner. Så kan man sammanfatta läget i Upplands Väsby. Men nu ska det bli ändring på det. Först ut är grustäckta Grimstaplan.

  • Publicerad 07:00, 27 jun 2021

Ett steg till i rätt riktning!

Jennifer Bengtsson, aktiv i föräldrarådet på Grimstaskolan. Foto: Privat

Många barn, ungdomar – och vuxna – i Väsby spelar fotboll. Samtidigt råder det brist på fotbollsplaner, inte minst konstgräsplaner, i kommunen.

Enligt kultur- och fritidsnämndens behovsanalys för nya anläggningar och lokaler
behövs tre nya konstgräsplaner senast 2024.

Nu har kommunfullmäktige klubbat Väsbyalliansens budget, där pengar har öronmärkts för detta.

Först ut är Grimstaplanen, som för sex miljoner kronor ska omvandlas till en 7-spelsplan med konstgräs. Planen är i dagsläget en grusplan som främst används dagtid av skolan – ingen fotbollsförening tränar längre på grus.

Glädjebesked

Beskedet om Grimstaplanen tas emot med glädje av Jennifer Bengtsson, som själv har en son i sexan på Grimstaskolan och är aktiv i föräldrarådet.

– Ett steg till i rätt riktning! En konstgräsplan kommer gynna eleverna på Grimstaskolan som kommer kunna disponera planen dagtid under idrottslektioner och raster.

Hon tycker även att förutsättningarna för att bedriva träningar för kommunens idrottsklubbar blir bättre.

– Och så skapas förstås möjligheter för allmänheten att kunna spela ”spontanfotboll” när planen är ledig. Jätteroligt att kommunen jobbar för att förbättra denna grusplan med stor potential!

Även platsen för den andra konstgräsplanen är klar: en 7-spelsplan intill den fotbollshall som byggs vid Vilunda. Prislappen där landar på sju miljoner kronor.

Andrea Möllerberg (VB), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, betonar utmaningen i att med begränsad kommunal mark hitta ytor för att bygga konstgräsplaner med de krav som finns nu.

– Vi vill ju att planerna ska ligga på ställen i Väsby som gör att många barn och unga enkelt kan ta sig till och från dem. Därför är jag väldigt glad att vi nu har beslutat om tre planer, varav två har vi plats klar för och den tredje håller vi på att leta en yta för. Den sista är tänkt att vara en 11-spels-plan, så det krävs lite större yta.

Kostnaden för de tre planerna beräknas till cirka 23 miljoner kronor.

Beach soccer växer

Ett annan växande idrott är strandfotboll, eller beach soccer.

– Många fotbollsspelare som börjat med traditionell fotboll och tröttnar går gärna över till futsal och nu även beach soccer, säger Andrea Möllerberg.

Tanken är att det även ska byggas en beach soccer-plan i Väsby. Den var från början tänkt att ligga vid den blivande fotbollshallen vid Vilunda, intill den kommande 7-spelplanen.

– Som det ser ut nu blir det dock för liten yta kvar för att kunna lägga den där. En beach soccer-plan är också en yta som enkelt kan användas som spontanyta för olika aktiviteter säger hon och forstätter:

– Jag hoppas att vi kan hitta en annan yta för att få till en beach soccer-plan, där även beach handboll och beach volleyboll skulle kunna utövas.

TRIST. I dag är Grimstaplanen en ganska dyster syn. Foto: Privat