Norra Snösätra kan bli kulturplats

Graffitiväggar, musikstudio och marknad. Södra Snösätra må vara rivet. Men drömmen om en ny kulturplats i norra delen är högst levande. – Det är en häftig plats, säger föreningsaktive Daniel Blomgren.

  • Publicerad 05:00, 11 feb 2021

Snötäckt mark, tom på byggnader, tittar fram bakom gallret där det södra industriområdet tidigare låg. Under hösten revs husen med graffitiväggarna, där även konstnärer, skateungdomar och veteranbilsmeckare höll till, för att ta några exempel.

De senaste åren har Snösätra blivit världsberömt för sin graffiti, och området har lockat besökare från olika länder, bland annat till den årliga graffitifestivalen. Men samtidigt har staden tappat kontrollen över området.

Dumpat avfall, olagliga bostäder och ravefester med mycket knark har gjort Snösätra till en, minst sagt, ovanlig plats i Sverige.

Vill se en ny kulturplats. Daniel Blomgren, företagare och vice ordförande i Kulturkvarter Snösätra, drömmer om att utveckla Snösätra industriområde. Foto: Claudio Britos

Populärt galleri

Men nu blickar flera aktörer i området framåt. Under våren räknar staden med att få i gång en samverksansgrupp, där olika aktörer får vara med och planera hur en kulturplats i norra delen kan bli verklighet.

För i norra delen, där finns industribyggnaderna och graffitiväggarna än så länge kvar. Levande ljus visar vägen till ett konstgalleri som tar emot många besökare, främst på helgerna.

Daniel Blomgren, företagare och vice ordförande i Kulturkvarter Snösätra, träffar oss i galleriet.

– Det här är en häftig plats. Vi vill att Snösätra ska bevaras och utvecklas, säger Daniel Blomgren.

I väntan på vad som ska hända med industribyggnaderna i norra delen har graffitimålare fått godkänt att fortsätta måla inne i området, berättar Daniel Blomgren.

Världskänt. Lisa Nilsson i galleriet visar upp en karta där man kan se var besökarna kommit från. Foto: Claudio Britos

Musikstudio på gång

Drömmen, för föreningen, är en hållbar kulturplats där ungdomar och graffitimålare verkar, och där det till exempel finns skateramper och kanske ett kafé.

– Det måste bli en bred verksamhet här, där vi glömmer det gamla. Vi är väldigt nära nu att starta en musikstudio för unga här i området, säger Daniel Blomgren.

Lisa Nilsson, som hjälper till i galleriet, flikar in. Hon kom till Snösätra för 7-8 år sedan. Då som missbrukare, lockad av ravefesterna. Sedan några år tillbaka är hon drogfri och håller terapimöten här för tidigare missbrukare.

– De är magiskt i Snösätra. Framöver kanske vi kan ha ett samarbete med kolonilotterna också och ordna marknader, säger hon.

Pierre Persson, enhetschef på Enskede/Årsta/Vantörs stadsdelsförvaltning, säger att olika aktörer i Snösätra har olika idéer för hur området bör utvecklas.

– Vi har haft digitala workshops där det kom fram olika åsikter. Men i vår behöver vi starta samverkansgruppen.

Ska saneras. Här innanför låg södra delen av Snösätra industriområde som nu rivits. Foto: Claudio Britos

Industrimarken ska saneras

Södra industriområdet i Snösätra är rivet. Det ska bli ett naturreservat där.

För att det ska bli möjligt ska marken saneras. Det görs med en miljövänlig metod som tar längre tid än en traditionell metod, kanske upp till två år. Under tiden som saneringen pågår kanske olika verksamheter, som en 4 H-gård, naturskola, hundrastgård eller utegym, kan uppföras på marken som hunnit bli sanerad.

Planen är att etableringen av kulturplatsen i norra Snösätra ska påbörjas under 2021.

Visa merVisa mindre

Galleriet. Galleriet i Snösätra lockar besökare varje vecka. Foto: Claudio Britos

Så förföll Snösätra

Under 2010-talet har industriområdet i Snösätra använts både för graffitikonst och kulturutövning samtidigt som det förfallit.

En av förklaringarna som lyfts fram, till varför området förfallit, är att staden haft korta arrendeavtal med de som hyrt industrilokalerna, i väntan på vad som ska hända med området.

Det kan bli aktuellt med längre arrendeavtal när staden bestämt hur norra industriområdet och kulturplatsen ska utvecklas.

Visa merVisa mindre