Coronaåret. Pandemin slog hårt mot Björksätra vård- och omsorgsboende i Sätra, som nu har många tomma rum. Vårdbolaget Kavat vård AB planerar därför nedskärningar. Foto: Arkivfoto: Cristian Lärk

Nedskärningar på flera äldreboenden efter pandemin

Tomma sängar tvingar fram personalnedskärningar på flera äldreboenden, enligt privata Kavat Vård AB. Men facket vittnar om en redan hög stress och varnar för att kameror ersätter personal nattetid.

  • Publicerad 04:52, 13 maj 2021

Privata Kavat vård AB, som driver tio äldreboenden i Stockholmsområdet, uppger att 30 anställda på tre boenden, i Sätra, Akalla och Norrtälje, berörs av nedskärningarna. Det handlar både om uppsägningar och om personal som tvingas gå ner i arbetstid.

"Ett hotell utan gäster"

Enligt vd:n Elisabet Keussen har pandemin slagit hårt mot företaget som idag har 65 lediga platser och därmed blöder pengar.

Mer än dubbelt så många tomma rum på Stockholms äldreboenden

– Ett hotell utan gäster måste också göra vissa förändringar. Det här är tyvärr något vi tvingas till, säger Elisabet Keussen.

Facket: Personal gråter

Men fackförbundet Kommunal är kritiskt och delar inte bolagets bild att nedskärningarna endast berör boenden som har många tomma platser.

– Till Kommunal har Kavat sagt att de under pandemin har upptäckt att de har haft för mycket personal i sina verksamheter, men vi har medlemmar som gråter när de vittnar om den oerhörda stress de känner idag. De ser med total skräck på det som nu sker, säger Elisabeth Antfolk, facklig ordförande för sektionen Privat vård och omsorg i Stockholm.

Fler kameror sätts upp

Redan idag saknas det personal för att bemanna alla våningsplan nattetid i flera av verksamheterna, enligt Kommunal, som uppger att flera boenden har kameror som är igång på nätterna. Kavat ska nu sätta upp fler kameror på fler boenden.

– Man ersätter människor av kött och blod med kameror. Vi ser inte att det är ett sätt att öka tryggheten utan ett smidig väg att hålla ner bemanningen ytterligare, säger Elisabeth Antfolk.

Vd:n Elisabet Keussen bekräftar att det nattetid finns obemannade avdelningar, där äldre själva fåe larma, och att fler kameror är på gång. Men hon tillbakavisar att kamerorna ersätter personal. I stället anser hon att kamerorna ger en större trygghet och överblick, när personalen i sina telefoner snabbt kan se om någon äldre är ute och går i korridorerna.

Kritik från Ivo

Ett av boendena där Kavat ska dra ner på personalen är Persikan i Akalla, som fick stark kritik av Inspektionen för vård- och omsorg efter pandemins första smittvåg, då bemanningen inte ansågs räcka till. Bland annat dog äldre ensamma på sina rum och personal hann inte föra journal på grund av den höga arbetsbelastningen, enligt Ivo.

Äldre dog ensamma i covid-19 på boende i Stockholm

Men Elisabet Keussen anser, trots Ivo:s granskning, inte att bemanningen har brustit under pandemin. Hon är inte heller orolig för att medarbetarna nu inte ska hinna ge de äldre en god omvårdnad.

– Jag har respekt för våra kollegor som jobbar i vården men de största förändringarna sker i verksamheter där det de facto inte finns äldre att ta hand om, så arbetsbelastningen blir densamma, säger hon.

Går med vinst trots krisen

Åren innan pandemin har Kavat Vård AB gått med vinst.

Rörelseresultatet, vinsten före skatt, var år 2019 drygt 16 miljoner. Motsvarande siffra år 2018 var 14 miljoner och år 2017 nära 13 miljoner.

Enligt företagets vd gjorde Kavat Vård en vinst på 9 miljoner år 2020.

Under 2020 fick bolaget 13,5 miljoner kronor i statliga bidrag och i stöd från Stockholms stad.

Enligt bolaget har det stödet inte räckt för att täcka bolagets ökade kostnader och uteblivna intäkter under pandemin.

Till exempel ligger löner och hyror på drygt 19 miljoner i månaden.

Någon utdelning till ägarna har inte gjorts. Det finns inga bonusprogram i Kavat vård.

Visa merVisa mindre