Tufft år. Pandemin satte stor press på personalen på kommunernas äldreboenden. Foto: Karin Nilsson

Nacka och Värmdö skickar pandeminota till staten

Extra personal och skyddsutrustning, det är vad som kostat allra mest för kommunerna under pandemin. Nu får Nacka och Värmdö pengar från staten för att täcka upp för utgifterna.

  • Publicerad 12:00, 20 jul 2021

Totalt 18,5 miljarder kronor betalades ut till landets kommuner och regioner under 2020 som kompensation för merkostnader under pandemin, inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Två tredjedelar gick till regionerna och en tredjedel till landets kommuner.

I Nacka handlar det om totalt 55,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 530 kronor i snitt per person, räknat på antalet invånare i kommunen. I Värmdö rör det sig om 16,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 370 kronor per person. Snitt i landet var 574 kronor per person.

Allt beviljat

Pengarna har gått till att täcka extra kostnader som uppstått på grund av corona på bland annat kommunens äldreboenden och inom hemtjänsten. Det som kostat allra mest är extra personal och skyddsutrustning. Även corona-anpassning av verksamheterna, informationsinsatser, medicinsk utrustning och läkemedel har bidragit till miljonnotan.

Kommunerna har själva fått räkna ut och ansöka om den summa som krävs för att täcka merkostnaderna. 

– Alla regioner och kommuner ansökte och fick sina kostnader beviljade, säger Stina Isaksson, enhetschef på socialstyrelsen, som betalat ut pengarna.

Fortsatt kamp

Kostnaderna rör perioden februari till november 2020. Nyligen fattades beslut om ersättning för december månad också, totalt 2,5 miljarder kronor till kommuner och regioner som betalas ut de kommande veckorna. För Nacka blir det ytterligare 9,5 miljoner kronor och för Värmdö 1,8 miljoner.

– Den krissituation som samhället hamnade i satte våra anordnare i en otroligt pressad situation. Vi som kommun klev då självklart in och stöttade med sådant som verksamheterna vanligtvis ansvarar för själva. Bland annat inköp och distribution av skyddsmaterial då behovet gick från lågt till enormt på bara några veckor, ett behov som kvarstår än idag, säger Karin Teljstedt, (KD), ordförande i äldrenämnden i Nacka.

Det här gick pengarna till

Inköp och hantering av skyddsmaterial, skapa isolering av boende, införande av ett covid-team och provtagning av personal.

Merkostnader för extra bemanning och vid brist på personal. Bland annat extra sjuksköterskor för att stötta verksamheterna i hantering av skyddsutrustning och provtagning. 

Elektronik för att möjliggöra kommunikation med anhöriga och för att samordnare ska kunna arbeta hemma.

Distribution av skyddsutrustning till verksamheter i hela kommunen, även skärgården.

Utbildningsinsatser och övriga corona-anpassningar.

Källa: Nacka kommun och Värmdö kommun

Visa merVisa mindre