Utreds. Innan Adolfsbergsskolan flyttade in på Gårdsfogdevägen gjorde staden inga undersökningar om eventuella föroreningar som kan innebära en risk för hälsan. Nu ska miljöförvaltningen göra prover i fastigheten. Framför skolan planeras tillfälliga paviljonger byggas. Foto: Mikael Andersson

Missade provtagningar – skola kan ligga på giftig mark

För två år sedan flyttade Adolfsbergsskolan in i en gammal industrilokal på Gårdsfogdevägen. Men efter uppgifter om föroreningar som eventuellt kan vara en hälsorisk, ska nu miljöförvaltningen göra provtagningar på platsen.

  • Publicerad 14:27, 9 okt 2020

Vi måste naturligtvis säkerställa att lokalerna inte är farliga.

Adolfsbergsskolan flyttade in i fastigheten Betongblandaren 12 höstterminen 2018. Fyra år tidigare hade länsstyrelsen genomfört en inventering av fastigheten, som då fortfarande användes för industriverksamhet. Fastigheten bedömdes som riskklass 3, se faktaruta.

LÄS ÄVEN: Första eleverna på plats i Mariehälls nya skola

Men i samband med inflyttningen gjordes ingen ytterligare undersökning av eventuella föroreningar, något länsstyrelsen idag tycker är anmärkningsvärt.

Om det hade funnits en skola på platsen när inventeringen gjordes skulle man enligt länsstyrelsen gjort en annan bedömning.

– Riskklassningen är en bedömning utifrån den tidens platsspecifika förutsättningar. Med en känsligare markanvändning skulle naturligtvis en mer konservativ bedömning ha gjorts vad avser risk för människors hälsa, baserat på områdets historia och förekommande ämnen som hanterats inom industriområdet, säger Erik Blomqvist, samordnare för förorenade områden på länsstyrelsen i Stockholm.

En förälder med barn i Adolfsbergsskolan som fått reda på att det eventuellt kan finnas farliga föroreningar i skolan känner oro inför att barnen vistats i lokalerna.

– Jag ifrågasätter att kommunen har en lokal som man inte har koll på, plus att de tänker utöka verksamheten, säger föräldern som vill vara anonym.

Mark. Skolan befinner sig i fastigheten på tillfälligt bygglov. Foto: Mikael Andersson

Det är kommunen som har ansvar att se till att marken är lämplig, och miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet. Men de blev aldrig inblandade i ärendet, med anledning av att skolan befinner sig i fastigheten på tillfälligt bygglov.

– Det gjordes ingen undersökning av föroreningar i det skedet, det är ett ansvar som ligger på fastighetsägaren eller annan aktör som var där tidigare, säger Felix Wickman, biträdande chef för projekthandläggare på utbildningsförvaltningen.

Hur ser du på att länsstyrelsen gjort en annan bedömning om de vetat att det skulle vara en skola?

– Det är deras bedömning och jag vet inte riktigt vad de går på i den bedömningen. Däremot nu när det har uppdagats och vårdnadshavare kan vara oroliga måste vi naturligtvis säkerställa att lokalerna inte är farliga, säger Felix Wickman.

Med anledning av detta kommer miljöförvaltningen på måndag den 12 oktober åka till skolan och göra provtagningar på platsen. I samband med det hålls ett möte som även skolans rektor Terhi Bisander är kallad till.

– Såklart man är orolig, men vi får vänta och se vad det visar sig. Bara vi vet vad det är kommer vi att informera föräldrarna, säger hon.

LÄS ÄVEN: Så ska fler elever få plats i Adolfsbergsskolan

Riskklasser

Mellan 1999 och 2015 inventerade och riskklassade länsstyrelsen nedlagda miljöfarliga verksamheter i Stockholm som kan ha gett upphov till skadliga ämnen.

I Betongblandaren 12, som är i riskklass 3, har det tidigare funnits industriverksamhet som sysslade med ytbehandling av metaller och kemiska processer, bland annat med klorerade lösningsmedel.

Risker för människors hälsa och miljön:

Riskklass 1 - mycket stor risk. Risklass 2 - stor risk. Riskklass 3 - måttlig risk. Riskklass 4 - liten risk.

Källa: Länsstyrelsen

Visa merVisa mindre

Tillbyggnader

Intill Adolfsbergsskolan har staden under sommaren rivit två bostadshus. Här ska det istället byggas tillfälliga paviljonger och idrottstält som hör till skolan.

De fastigheterna har inte riskklassats av länsstyrelsen. Det är stadens skolfastighetsbolag, Sisab, som ansvarar för bygget av tillbyggnaderna och markarbetena som kommer att ske på platsen.

Bygglov har dock inte getts än, men planen är att dessa ska stå färdigställda höstterminen 2021.

Visa merVisa mindre