– Det är inte de som utsätts för mobbing som ska behöva byta skola. I stället vill vi bryta destruktiva mönster genom att placera elever som mobbar och kränker andrai en så kallad skolakut, säger Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande.

Skolakuter för tillfällig placering av stökiga elever finns redan i Stockholms stad.

– Erfarenheterna är därifrån är väldigt goda. Det handlar om att ta de som beter sig riktigt illa och utsätter andra för fara ur sitt sammanhang, så att de får hjälp. Men framför allt får de utsatta en andningspaus.

Han påpekar att det inte handlar om ”någon isoleringscell med vatten och bröd”, utan ett sätt att hitta vägar tillbaka.

– Det viktiga är att de här eleverna kommer på en ny bana. I vissa fall kan de sedan komma tillbaka till sin skola, i andra kanske man behöver flytta på eleven.

I våras förstärktes utbildningskontoret med fyra nya tjänster: två socialpedagoger, en specialpedagog och en socionom. Räcker inte det?

– Det är jättebra att vi gjort den satsningen, men nu vill vi stärka ytterligare, säger Oskar Weinmar.

Har Väsby stora problem med mobbning och kränkningar?

– Inte värre än någon annan kommun, men Väsby är inte befriad från de här företeelserna.

Ser du någon risk med att eleverna som sätts i skolakuten ”stämplas” som stökiga för alltid och därmed stigmatiseras?

– Det där är ett synsätt som gör mig beklämd. Har man betett sig dåligt mot kamrater och lärare så måste man ta ansvar för det.

Väsbyalliansen överens

Det är god uppslutning hos de andra partierna inom Väsbyalliansen kring förslaget, enligt Oskar Weinmar.

– Vi alla vill skapa mer ordning och trygghet i våra skolor.

Oppositionen, här i form av socialdemokraterna, är dock inte med på skolakuts-tåget.

– Skolorna behöver i första hand ges förbättrade förutsättningar att klara av svårare utmaningar, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).